Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of irrigation solutions on the surface of protaper instruments: A microscopy study

MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.75, sa.11, ss.1534-1538, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of sodium hypochlorite on gutta-percha and Resilon cones: An atomic force microscopy and scanning electron microscopy study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.112, sa.4, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Structural effects of sodium hypochlorite solution on RaCe rotary nickel-titanium instruments: an atomic force microscopy study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.105, sa.5, ss.661-665, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ultrasonik ve sonik sistemlerin kök kanal dolgusu ve benzeri materyallerin yerleştirilmesinde kullanımı.

Türkiye Klinikleri, cilt.3, sa.2, ss.115-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Enhanced Visual Acuity in Evaluation of Polishing Composite Resins

International Journal of Health Sciences, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of halogen versus LED light-cured temporary endodontic filling materials for sealing.

Minerva Stomatol, cilt.62, sa.6, ss.193-198, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitirme ve Parlatma İşlemlerinin Farklı Kompozit Rezinlerin Yüzey Özellikleri Üzerine Etkileri

Gazi Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.173-177, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Masserann Mikro Kiti Kullanılan Üç Vaka,

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, sa.27, ss.115, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devital dişlerde uygulanan ağartma yöntemleri: Üç olgu nedeniyle

ürk Diş Hekimleri Birliği Bilimsel Dergisi.,, sa.2, ss.30-33, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güncel Vital ağartma Sistemleri: Üç olgu nedeniyle

Türk Diş Hekimleri Birliği Bilimsel Dergisi.,, cilt.3, sa.4, ss.8-11, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök Kanal Enstrümanlarının Kesme Etkinlikleri

Türk Diş Hekimleri Birliği Bilimsel Dergisi, cilt.4, sa.6, ss.2-5, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lateral perforation in parallel post space preparations.

J Contemp Dent Pract, cilt.15, sa.5, ss.42-50, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relative contrast of dentin and root canalsealers and evaluation of soft tissue on radiographic image

Balkan Journal of Stomatology,, sa.1, ss.94-98, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kök kanal dolgu tekniklerinin mikroskopik değerlendirmesi

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

Farklı Polimerizasyon Tekniklerinin Ormocer Esaslı Rezin Restoratif Materyallerin Sitotoksisitesi Üzerine Etkisi İn Vitro

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003

Kök Kanal Tedavisinde Çalışma Boyutunun Tespitinde Üç Farklı Yöntemin Etkinliğinin Incelenmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2001

Microleakage of tooth colored restorative materials in tunnel restorations

4th Congress of Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 1999

Microleakage of Tooth Coloured Restorative Materials in Tunnel Restorations

4th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS 99), İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Endodontide Temel Enstrümentasyon

Harty Klinik Uygulamada Endodonti7. Baskı Türkçe Çeviri 1.Baskı, Prof.Dr. Bahar Özçelik (Çeviri Editörü), Editör, Güneş Tıp Kitabevi Türkçe 1. Baskı, Ankara, ss.87-111, 2019