General Information

Biography

Prof. Dr. Abbas Tamer ÖZDEMİR

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Lisans

·         TED (şeref listesi) sonrası, ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden 1980 yılında (şeref listesi) mezun oldu.

Yüksek Lisans

·         1984 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans'ını tamamladı.

Doktora

·         1985 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde başladığı birinci doktora sürecinde; 1987 yılında derslerini tamamladıktan sonra girdiği yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda doktora yeterliliğini aldı. ‘Aluminum-Lithium Alloys’ konusunda tez çalışmalarına devam ederken, İngiltere Open Üniversitesi'nden aldığı davet üzerine, ikinci doktora sürecine geçti ve İngiltere Savunma Bakanlığı-Ministry of Defence (MOD), Kraliyet Havacılık Kuruluşu-Royal Aerospace Estublishment (RAE), Savunma Araştırma Dairesi-Defence research Agency (DERA) bursu ile 1990-1993 yılları arasında Open Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Malzeme Müh. Bölümü'nde doktorasını tamamladı. British Alcan'dan gelen bir teklif üzerine,1993 yılı sonuna kadar aynı bölümde kalarak doktora sonrası (Post Doc) çalışması yaptı.

İş Deneyimi

·         1980-1982 yılları arasında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Öğrenci Asistanı olarak görev yaptı. 1983-1989 yılları arasında yeni kurulmakta olan ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Havacılık Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Asistanı olarak çalıştı. Open Üniversitesi ve İngiltere Savunma Bakanlığı-Ministry of Defence (MOD) destekli doktora çalışması sürecinde; ilk olarak 1990 yılında, İngiltere Open Üniversitesi tarafından görevlendirilerek, yaz okulu kapsamında, UMIST-Manchester Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde asistanlık yaptı. Yine 1990 yılında, Open Üniversitesi ve Saltford Üniversitesi işbirliği çerçevesinde, Fransa'nın Grenoble-Institute de Laue Langevin (I L L)  nükleer santralında 'nötron ışınları kırınım tekniği ve kalıntı gerilimler' konusunda araştırmacı olarak görev aldı. 1991 de Open Üniversitesi ile Sheffield Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nün sanayi ile işbirliği çerçevesince düzenledikleri kırılma mekaniği çalışma gruplarına katıldı. Yurda döndükten sonra 2000 yılı yazında, Open Üniversitesi Malzeme Mühendisliği'nin davetlisi olarak gittiği İngiltere'de, yürütülmekte olan proje kapsamında 'kalıntı gerilimlerin yeni analiz yöntemleri' üzerinde çalıştı. 2001 yılından bu yana, hava taşıtları yapımında yaygın olarak kullanılan perçin delikleri etrafındaki kritik kalıntı gerilmeleri kapsamlı olarak tespit etmek için, ''Yeni 3-Boyutlu Kalıntı Gerilme Analizi Yöntemi'' adıyla özgün bir ölçme ve analiz yöntemi geliştirdi. 2004 ten itibaren yayınladığı makalelerde, yeni çalışmasını ve bulgularını uluslararası alanda tanıttı. Bu konuda yaptığı son iki uluslararası yayında, bu özgün analiz tekniği 'ATÖzdemir Method' olarak adlandırılmış ve literatüre girmiştir. 1995 den 2011 yılına kadar Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metalurji Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken; 1999 yılında, Metalurji Mühendisliği, Malzeme Bilimi dalında Fiziksel Metalurji Doçenti, 2005' te ise Profesör ünvanı aldı. Teknoloji Fakültesi'nin kurulmasıyla, 2011 de bu fakültenin kadrosuna geçti. Halen aynı fakültede Profesör olarak görev yapmaktadır...

Doğum Yeri

·         Bahçelievler, ANKARA

Yabancı Diller

·         İngilizce (İyi Derecede) Almanca (Orta Derecede) Fransızca (Az Derecede)

İlgi Alanları

·         Genel konular: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Fiziksel Metalurji, Metalurji Termodinamiği, Mekanik Metalurji.

Özel konular: Kalıntı gerilimler ve ölçme-analiz teknikleri, metalik yorulma, kalıntı gerilme-yorulma ilişkileri. Mekanik alaşımlama ile yüksek dayanımlı aluminyum alaşımlarının geliştirilmesi. İleri malzemelerde yeniden kristalleşme kinetiği. Kriyojenik işlemlerin çelik ve aluminyum bazlı malzemelere uygulanması. Nano beynitik çelikler.

Çeşitli arama motorlarından farklı sonuçlar çıkabilmektedir. Yukarıda bahsi geçen konularda yapılan yayın ve alınan atıflar sayılarına erişebilmek için; yazar adı, ÖZDEMIR A T kullanılarak Google ve diğer arama motorlarından aşağıda verilen anahtar sözcükler kullanılarak çesitli yayın ve atıf bilgilerine ulaşılabilir.

Anahtar kelime ve sözcükler: A.T. Özdemir, Cold Expansion, Residual Stress, Split-Sleeve Method veya A.T. Özdemir, Fatigue, FTI method veya A.T. Özdemir, Step Drilling-Fourier Solution (ATÖzdemir Method) veya A.T. Özdemir, Mechanical Alloying, Kinetics of Recrystallization and High Temperature Annealing, Cryogenics of Al Alloys, Sub-Zero Treatment and Ageing of Al Composites veya A.T. Özdemir, Yeniden Kristalleşme, Mekanik Alaşımlama, Al-C sentezleme, Aluminyum ve Çelik malzemelerde Sıfıraltı İşlem Uygulamaları. Nano-Beynitic Steels…

NOT: Ocak 2020 tarihine kadar Yayınlar toplam 307 atıf almıştır...

 

 

 

 

 

 

2011-2021 yayın  listesi:

1.Gülten Kafadar, Ali Kalkanlı, Abbas Tamer Özdemir, Bilgehan Ögel, Effect of Isothermal Treatment and Tempering on the Microstructure and Hardness of a Medium C and High Si Steels, ISIJ International, 2020-319, 1-10. (Feb. 2021-On line print).

2.Özdemir Abbas Tamer, Sinan Aksöz, Effect of thermo-mechanical alloying and ageing in AA2014 aluminium alloy after synthesized using graphite, Bulletin Mater. Science 2020 43:231, 1-10. August 2020-On line print

3. Özdemir A Tamer, Experimental assessment of the redistribution of 3D residual stresses during early fatigue at split-sleeve cold expanded reamed A/C fastener holes. Scientia Iranica B 2018; 25(3), 1153-1168.

4. Taşkesen Ahmet, Aksöz Sinan, Özdemir Abbas Tamer. Effect of sub-zero treatment on ageing of aluminium composite. Int. J. Materials, Mech. and Manufacturing (IJMMM) Feb. 2018; 6(1) 26-30.

5. Asan Kübra Elif, Çalışkan Mehmet Deniz, Özdemir Abbas Tamer, Özbay Ekrem. Plazma ön işlemlerin GaN HEMT performansına etkisi. Adım Fizik Günleri VII Özel Kitabı, Adnan Menderes Üniv. Fen Edebiyat Fak. Fizik Bölümü 23-25 Mayıs 2018 Aydın, 92.

6. Ateş A, Özdemir A Tamer, Uzun B, Uygur I. Effect of deep sub-zero treatment on mechanical properties of AA5XXX aluminum plates adjoined by MIG welding technique. Scientia Iranica B 2017; 24(4)1950-1957.

6. Taşkesen A, Aksöz S, Özdemir AT. Effect of cryogenics on ageing behaviour of B4C reinforced 7075 aluminium composites. Kovove Materially Metallic Mater 2017;55:57-67. 

7. Asan Kübra Elif, Özdemir Abbas Tamer, Özbay Ekrem. Pasivasyon öncesi ön işlemlerin GaN HEMT performansına etkisi. Fotonik 2017, 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Koç Üniv. 29 Eylül 2017, 59.

8. Taşkesen A, Aksöz S, Özdemir AT. Effect of sub-zero treatment on ageing of aluminium composite2nd International Conference on Advances in Engineering Materials June 29-July 2, 2016; 485-491, Constanta, Romania, ICAEM 2016.

9. Durmaz T, Kalkanlı A, Özdemir AT. Thermo-mechanical treatment of squeeze and permanent mould cast 7075 and 7085 aluminum alloys:Sıkıştırma ve kokil döküm yöntemleri ile üretilmiş alüminyum 7075 ve 7085 alaşımlarının termomekanik işlemleri. 7th Aluminium Symposium: aluminium casting processes, 7. Aliminyum Sempozyumu: aluminyum döküm prosesleri, ALUS’ 07: 08-09 October 2015, 271-281.

10. Araç koruma amaçlı bor karbür esaslı seramik metal kompozit zırh plakası üretimi. Proje yöneticisi: Prof. Dr. A Kalkanlı. Araştırmacılar: Prof. Dr. A.T Özdemir, Doç. Dr. A Gürsoy, Y. Doç. Dr. A. Kalemtaş, Araş.Gör. T Durmaz. BAP Proje No: 2014.03.08.2.00.31 ODTÜ, 30.05.2015.

11. Ateş H, Özdemir AT, Demirkaya Z, Kafkas F, Köylüoğlu B, Toktaş I. Effects of cryogenics and case hardening on mechanical behavior of friction welded 8620 steel parts. 3rd International Conference of Welding Technologies and Exibition (ICWET’14) 21-23 May 2014, Manisa Turkey.

12. Uzun M, Ateş H, Özdemir AT, Uygur I. Effect of cryogenics on mechanical and microstructure properties of AA5XXX plates joined with the technique of MIG welding. 3rd International Conference of Welding Technologies and Exibition (ICWET’14) 21-23 May 2014, Manisa Turkey.

13. Aksöz S, Özdemir AT, Çalın R, Altınok Z, Bostan B. Effects of sintering, ageing and cryogenic treatments on structural and mechanical properties of AA2014-B4C composite.J Fac Eng Arch Gazi Univ 2013;28(4):831-839. Aksöz S, Özdemir AT, Çalın R, Altınok Z, Bostan B. Sinterleme yaşalandırma ve kriyojenik ısl işlemlerinin AA2014-B4C kompozit yapısına ve mekanik özelliklerine etkileri. J Faculty Engng Architec of Gazi Univ. 2013;28(4)831-839.Gazi Univ.Müh. Mim. Fak. Der.Cilt 28 No 4, 831-839. 

14. Sürtünme kaynağı ile birleştirilmiş SAE 8620 çeliğine kriyojeni ve sementasyon işleminin etkilerinin incelenmesi. Proje yöneticisi: Prof. Dr. A.T Özdemir. Araştımacılar: Doç. Dr. H Ateş, Y. Doç. Dr. İ Toktaş, B Köylüoğlu. BAP Proje Kesin Raporu 07/2011-07 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalürji Malzeme Müh. Bölümü 31.12.2013

15. Özdemir AT, Bostan B. Microstructure and electrical resistivity features in Al-Al4C3 in-situ composite after attrition milling and double sequence of compaction and high temperature treatment. Kovove Materially Metallic Mater 2012;50(2):89-95.

16. Aksöz S., Özdemir AT, Bostan B. Alloyed AA2014 aluminium powders synthesized with carbon and determined properties. J Fac Eng Arch Gazi Univ 2012;27(1):109-115. AA2014 aluminyum alaşım tozlarının karbon ile sentezlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi. Gazi Üniv. Müh.Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 2012; Cilt 27, No 1, 109-115, 2012;27(1):109-115.

17. Aksöz S,Özdemir AT, Bostan B. In the system of carbon synthesized 2014 aluminium research on the effect of Al4C3 phase on further age-hardening. International Metallurgy and Materials Conference. IMMC 2012.

18. Aksöz S, Özdemir AT, Bostan B. AA2014 aluminyum alaşım tozlarının karbon ile sentezlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi. Gazi Üniv. Müh.Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 2012; Cilt 27, No 1, 109-115, 2012;27(1):109-115.

19. Aksöz S, Özdemir AT. Synthesis of Al4C3 phase in 2014 aluminium-carbon system and its effect on subsequent ageing treatment. 6th International Powder Metallurgy Conference & Exhibition October 05-09, 2011; 390-393 METU, Ankara, Turkey. 

20. Aksöz S, Özdemir AT. Bostan B, High speed milling of 2014 aluminum powders together with 2% graphite and progress in micro-structure during long term annealing after cold compaction. 6th International Powder Metallurgy Conference and Exhibition October 05-09, 2011; 394-397 METU, Ankara, Turkey.

21. Aksöz S., Özdemir AT. Bostan B, Research on carbon addition in AA2014 aluminium alloy and features of the products after mechanical milling and spex, 6th International Powder Metallurgy Conference & Exhibition, October 05-09, 2011;826-830 METU, Ankara, Turkey.

22. Toktas I., Özdemir AT. Artificial neural networks solution to display residual hoop stress field encircling a split-sleeve cold expanded aircraft fastener hole, Expert Systems with Applications, 2011 (38): 553-563. 

 

31 Ocak 2017-31 Ocak 2018 tarihleri arası Web of Science göre  Atıf Sayısı 85.

31 Ocak 2018-31 Ocak 2019 tarihleri arası Web of Science göre  Atıf Sayısı 26.

31 Ocak 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arası Web of Science göre  Atıf Sayısı 26.

Ocak 2020 sonu itibarıyla 'Web of Science  ve  Scholar.google .com. tr' arama motorlarından çıkan sonuçlara göre; başlangıçtan bu güne kadar Makale, Konferans, Kitap, Tez, Toplam Atıf Sayısı 307.

NOT: Çeşitli arama motorlarında farklı sonuçlar bulunduğundan, Yayın ve Atıf taraması için; Web of Science, veya makale başlık ve özetleriyle ilgili konularda bazı uluslararası araştırmacıların atıf ve yorumlarına ulaşabilmek için; Google dan, A.T. Özdemir, Cold Expansion, Residual Stress, Split-Sleeve Method veya A.T. Özdemir, Fatigue, FTI method veya A.T. Özdemir, Step Drilling-Fourier Solution (ATÖzdemir Method) veya A.T. Özdemir, Mechanical Alloying, Kinetics of Recrystallization, High Temperature Annealing, Cryogenics of Aluminium Alloys, Sub-Zero treatment and Ageing of Al Composites veya A.T. Özdemir, Yeniden Kristalleşme, Mekanik Alaşımlama,  Al-C Sentezleme, Nano Beynitic Steels/Isothermal transformation/Trip Steels… gibi anahtar sözcükler kullanılabilir... 

Son yayınlarda: A. Tamer Özdemir ve Abbas Tamer Özdemir olarak açık isim ve soyadı kullanılmıştır…

 

 

 

Institutional Information

Unit
Teknoloji Fakültesi
Department
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Program
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği