General Information

Institutional Information: Teknoloji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Research Areas: Metallurgical and Materials Engineering, Material science and engineering

Names in Publications: A. T. Özdemir, A.Tamer Özdemir, Ozdemir T, Abbas Tamer Özdemir, T. Özdemir, Ozdemir AT

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

354

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

415

H-Index (Scopus)

10

Citation (Scholar)

465

H-Index (Scholar)

10

Project

3

Thesis Advisory

7

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Abbas Tamer ÖZDEMİR

Teknoloji Fakültesi > Metalürji ve Malzeme Müh.

Lisans

·         TED (şeref listesi) sonrası, ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden 1980 yılında (şeref listesi) mezun oldu.

Yüksek Lisans

·         1984 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalürji Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı.

Doktora

·         1985 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalürji Mühendisliği Bölümü'nde başladığı birinci doktora sürecinde; 1987 yılında derslerini tamamladıktan sonra girdiği yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda doktora yeterliliğini aldı. ‘Aluminium-Lithium Alloys’ konusunda tez çalışmalarına devam ederken, İngiltere Open Üniversitesi'nden aldığı davet üzerine, ikinci doktora sürecine geçti ve İngiltere Savunma Bakanlığı-Ministry of Defence (MOD), Kraliyet Havacılık Kuruluşu-Royal Aerospace Estublishment (RAE), Savunma Araştırma Dairesi-Defence research Agency (DERA) bursu ile 1990-1993 yılları arasında Open Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Malzeme Müh. Bölümü'nde doktorasını tamamladı. British Alcan'dan gelen bir teklif üzerine,1993 yılı sonuna kadar aynı bölümde kalarak doktora sonrası (Post Doc) çalışması yaptı.

İş Deneyimi

·         1980-1982 yılları arasında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalürji Mühendisliği Bölümü'nde Öğrenci Asistanı olarak görev yaptı. 1983-1989 yılları arasında yeni kurulmakta olan ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Havacılık Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Asistanı olarak çalıştı. Open Üniversitesi ve İngiltere Savunma Bakanlığı-Ministry of Defence (MOD) destekli doktora çalışması sürecinde; ilk olarak 1990 yılında, İngiltere Open Üniversitesi tarafından görevlendirilerek, yaz okulu kapsamında, UMIST-Manchester Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde asistanlık yaptı. Yine 1990 yılında, Open Üniversitesi ve Saltford Üniversitesi işbirliği çerçevesinde, Fransa'nın Grenoble-Institute de Laue Langevin (I L L)  nükleer santralında 'nötron ışınları kırınım tekniği ve kalıntı gerilimler' konusunda araştırmacı olarak görev aldı. 1991 de Open Üniversitesi ile Sheffield Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün sanayi ile işbirliği çerçevesince düzenledikleri kırılma mekaniği çalışma gruplarına katıldı. Yurda döndükten sonra 2000 yılı yazında, Open Üniversitesi Malzeme Mühendisliği'nin davetlisi olarak gittiği İngiltere'de, yürütülmekte olan proje kapsamında 'kalıntı gerilimlerin yeni analiz yöntemleri' üzerinde çalıştı. 2001 yılından bu yana, hava taşıtları yapımında yaygın olarak kullanılan perçin delikleri etrafındaki kritik kalıntı gerilmeleri kapsamlı olarak tespit etmek için, ''Yeni 3-Boyutlu Kalıntı Gerilme Analizi Yöntemi'' adıyla özgün bir ölçme ve analiz yöntemi geliştirdi. 2004 ten itibaren yayınladığı makalelerde, yeni çalışmasını ve bulgularını uluslararası alanda tanıttı. Bu konuda yaptığı son iki uluslararası yayında, bu özgün analiz tekniği 'ATÖzdemir Method' olarak adlandırılmış ve literatüre girmiştir. 1995 den 2011 yılına kadar Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metalürji Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken; 1999 yılında, Metalürji Mühendisliği, Malzeme Bilimi dalında Fiziksel Metalürji Doçenti, 2005' te ise Profesör unvanı aldı. Teknoloji Fakültesi'nin kurulmasıyla, 2011 de bu fakültenin kadrosuna geçti. Halen aynı fakültede Profesör olarak görev yapmaktadır...

Doğum Yeri

·         Bahçelievler, ANKARA

Yabancı Diller

·         İngilizce (İyi Derecede) Almanca (Orta Derecede) Fransızca (Az Derecede)

İlgi Alanları

·        Genel konular: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Fiziksel Metalürji, Metalürji Termodinamiği, Mekanik Metalurji.

Özel konular: Kalıntı gerilimler ve ölçme-analiz teknikleri, metalik yorulma, kalıntı gerilme-yorulma ilişkileri. Mekanik alaşımlama ile yüksek dayanımlı alüminyum alaşımlarının geliştirilmesi. İleri malzemelerde yeniden kristalleşme kinetiği. Kriyojenik işlemlerin çelik ve alüminyum bazlı malzemelere uygulanması. Nano-beynitik çelikler.

Çeşitli arama motorlarından farklı sonuçlar çıkabilmektedir. Yukarıda bahsi geçen konularda yapılan yayın ve alınan atıflar sayılarına erişebilmek için; yazar adı, ÖZDEMIR A T kullanılarak Google ve diğer arama motorlarından aşağıda verilen anahtar sözcükler kullanılarak çesitli yayın ve atıf bilgilerine ulaşılabilir.

Anahtar kelime ve sözcükler: A.T. Özdemir, Cold Expansion, Residual Stress, Split-Sleeve Method veya A.T. Özdemir, Fatigue, FTI method veya A.T. Özdemir, Step Drilling-Fourier Solution (ATÖzdemir Method) veya A.T. Özdemir, Mechanical Alloying, Kinetics of Recrystallization and High Temperature Annealing, Cryogenics of Al Alloys, Sub-Zero Treatment and Ageing of Al Composites veya A.T. Özdemir, Yeniden Kristalleşme, Mekanik Alaşımlama, Al-C sentezleme, Aluminyum ve Çelik malzemelerde Sıfıraltı İşlem Uygulamaları. Nano-Beynitic Steels…

NOT: Ocak 2024 tarihine kadar ekte ki bütün Yayınlar; yurt içi-yurt dışı çeşitli makale, bildiri, kitap ve tez yayınlayanlardan toplamda 440 atıf almıştır.

 

Prof. Dr. Abbas Tamer ÖZDEMİR (Ocak 2024)

 

1992-2023 Yıllarında:

 

YAYINLAR:


Gözde ALTUNTAŞAbbas Tamer ÖZDEMİR Bülent  BOSTAN, A Survey of the effect of cryogenic treatment and natural ageing on structural changes and second-phase  precipitation in Al-Zn-Mg-Cu alloy,  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 148Issue 20, (2023) pp 10713-10725 (SCI-Expanded).


Gülten KAFADAR, Ali KALKANLI, Abbas Tamer ÖZDEMİR, Bilgehan ÖGEL, Effect of Isothermal Transformation Treatment and Tempering on the Microstructure and Hardness of a Medium C and High Si Steels. ‘ISIJ International’, Vol. 61, Issue 5 (2021) pp1679-1687.  (SCI)

 

A. Tamer ÖZDEMİR, Sinan AKSÖZ, Effect of Termo-Mechanical Alloying and Ageing İn AA2014 Aluminium Alloy After Synthesized with Graphite, ‘Bull. Mater. Sci.’ Cilt 43, Issue 1 (2020). Elektronik Basım-(SCI)


A. Tamer ÖZDEMİRExperimental Assessment of the Redistribution of 3D Residual Stresses During Early Fatigue at Split-Sleeve Cold Expanded Reamed A/C Fastener Holes. ‘Scientia Iranica B’,  Vol. 25, Issue 3 (2018) pp1153-1168. (SCI)

Ahmet TAŞKESEN, Sinan AKSÖZ, Abbas Tamer ÖZDEMİREffect of Sub-Zero Treatment on Ageing of Aluminium Composite. ‘Int. J. Materials, Mech. and Manufacturing (IJMMM)’, Vol. 6, Issue 1, (Feb. 2018) pp26-30. (SCI Expanded)

Kübra Elif ASAN, Mehmet Deniz ÇALIŞKAN, Abbas Tamer ÖZDEMİR, Ekrem ÖZBAY. Plazma Ön İşlemlerin Gan HEMT Performansına Etkisi. Adım Fizik Günleri VII Özel Kitabı, Adnan Menderes Üniv. Fen Edebiyat Fak. Fizik Bölümü 23-25 Mayıs 2018 Aydın, S92.

H. ATEŞ, A Tamer ÖZDEMİR, B. UZUN, I. UYGUR. Effect of Deep Sub-Zero Treatment on Mechanical Properties of AA5XXX Aluminum Plates Adjoined by MIG Welding Technique. ‘Scientia Iranica B’,  Vol. 24, Issue 4) (2017) pp1950-1957.  (SCI)

A. TAŞKESEN, S. AKSÖZ, A.TÖZDEMİR. The Effect of Cryogenics on Ageing Behaviour of B4C Reinforced 7075 Aluminium Composites. ‘Kovove Materially Metallic Mater. Vol. 55 (2017) pp57-67. (SCI)

Kübra Elif ASAN, Abbas Tamer ÖZDEMİR, Ekrem ÖZBAY. Pasivasyon Öncesi Ön İşlemlerin Gan HEMT Performansına Etkisi. Fotonik 2017, 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Koç Üniv. 29 Eylül 2017, ss59-60.

A. TAŞKESEN, S. AKSÖZ, A.TÖZDEMİREffect of Sub-Zero Treatment on Ageing of Aluminium Composite, 2nd International Conference on Advances in Engineering Materials June 29-July 2, 2016;pp 485-491, Constanta, Romania, ICAEM 2016. (SCI Expanded)

T. DURMAZ, A. KALKANLI, A.TÖZDEMİRThermo-Mechanical Treatment of Squeeze and Permanent Mould Cast 7075 and 7085 Aluminum Alloys:Sıkıştırma Ve Kokil Döküm Yöntemleri İle Üretilmiş Alüminyum 7075 Ve 7085 Alaşımlarının Termomekanik İşlemleri. 7th Aluminium Symposium: aluminium casting processes, 7. Aliminyum Sempozyumu: aluminyum döküm prosesleri, ALUS’ 07: 08-09 October 2015, ss271-281.

H. ATEŞ, A.T. ÖZDEMİR, Z. DEMİRKAYA, F. KAFKAS, B. KÖYLÜOĞLU, I. TOKTAŞ. Effects of Cryogenics and Case Hardening on Mechanical Behavior of Friction Welded 8620 Steel Parts. 3rd International Conference of Welding Technologies and Exibition (ICWET’14) 21-23 May 2014, Manisa Turkey.

M. UZUN, H. ATEŞ, A.T. ÖZDEMİR, I. UYGUR. Effect of Cryogenics on Mechanical and Microstructure Properties of AA5XXX Plates Joined with The Technique of MIG Welding. 3rd International Conference of Welding Technologies and Exibition (ICWET’14) 21-23 May 2014, Manisa Turkey.

S. AKSÖZ, A.T. ÖZDEMİR, R. ÇALIN, Z. ALTINOK, B. BOSTAN. Sinterleme Yaşalandırma ve Kriyojenik Isıl İşlemlerinin AA2014-B4C Kompozit Yapısına ve Mekanik Özelliklerine Etkileri/Effects of Sintering, Ageing and Cryogenic Treatments on Structural and Mechanical Properties of AA2014-B4C Composite. ‘J Fac Engng. Architecture of Gazi Univ’. Vol.28, S4 (2013), pp831-839. (SCI Expanded)

A.T. ÖZDEMİR, B. BOSTAN. Microstructure and Electrical Resistivity Features İn Al-Al4C3 İn-Situ Composite After Attrition Milling and Double Sequence Of Compaction And High Temperature Treatment. ‘Kovove Materially Metallic Mater.’, Vol.50, Issue 2(2012) pp.89-95. (SCI Expanded)

S. AKSÖZ, A.T. ÖZDEMİR, B. BOSTAN. Alloyed AA2014 Aluminium Powders Synthesized with Carbon and Determined Properties. ‘J Fac Eng Arch Gazi Univ’ Vol. 27, S.1 (2012) pp.109-115. (SCI)

S. AKSÖZ, A.T. ÖZDEMİR, B. BOSTAN. In The System of Carbon Synthesized 2014 Aluminium Research on The Effect of Al4C3 Phase on Further Age-Hardening. International Metallurgy and Materials Conference. IMMC 2012.

S. AKSÖZ, A.T. ÖZDEMİRSynthesis of Al4C3 Phase in 2014 Aluminium-Carbon System and İts Effect on Subsequent Ageing Treatment. 6th International Powder Metallurgy Conference & Exhibition. October 05-09, 2011; S390-393 METU, Ankara, Turkey. 

S. AKSÖZ, A.T. ÖZDEMİR, B. BOSTAN, High Speed Milling of 2014 Aluminum Powders Together with 2% Graphite and Progress in Micro-Structure During Long Term Annealing After Cold Compaction. 6th International Powder Metallurgy Conference and Exhibition. October 05-09, 2011; S394-397 METU, Ankara, Turkey.

S. AKSÖZ, A.T. ÖZDEMİR, B. BOSTAN, Research on Carbon Addition in AA2014 Aluminium Alloy and Features of the Products After Mechanical Milling and Spex. 6th International Powder Metallurgy Conference & Exhibition, October 05-09, 2011;S826-830 METU, Ankara, Turkey.

İ. TOKTAŞ, A.T. ÖZDEMİR. Artificial Neural Networks Solution to Display Residual Hoop Stress Field Encircling a Split-Sleeve Cold Expanded Aircraft Fastener Hole, ‘Expert Systems with Applications’, Vol. 38, (2011) pp.553-563. (SCI)

A.T. ÖZDEMİR, İ. TOKTAŞ, Contemporary Analyses in Assessing Residual Stress Topographic Images Enclosing a Cold Expanded Hole, ‘Canadian Metallurgical Quarterly’, Vol.47, Issue 1 (2008) pp.59-70.  (SCI)

A. GÜRAL, B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİRHeat treatment in two phase region and its effect on microstructureand mechanical strength after welding of a low carbon steel, ‘Materials and Design’,Vol.28 (2007) pp.897-903.  (SCI expanded)

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİRAl–C Tozlarinda Mekanik Alaşimlama Sonrası İşlemlerle Al4C3  Oluşumunun İncelenmesi, 4th. International Conference on Powder Metallurgy, Sakarya University, Sakarya, Turkey (18-22 May 2005) S.456.

A.T. ÖZDEMİR, L. EDWARDS, An Assessment of the Complete Through-Thickness Residual Stress Distribution After the Split Sleeve Cold Expansion of Fastener Holes, ‘Canadian Metallurgical Quarterly’, Vol.43, Issue 2 (2004) pp.239-247. (SCI)

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİR, A. KALKANLI, Microstructure Characteristics in Al-C System after Mechanical Alloying and High Temperature Treatment, ‘Powder Metallurgy’, Vol. 47, Issue 1(2004) pp.37-42.  (SCI)

A.T. ÖZDEMİR, L. EDWARDS, Through-Thickness Residual Stress Distribution After the Cold Expansion of Fastener Holes and Its Effect on Fracturing, ‘Journal of Engineering Materials and Technology-Transactions of the ASME’, Vol.126, Issue 1 (2004) pp.129-135. (SCI)

A. KALKANLI, R. GÜRBÜZ, N. AKGÜN, N. STOICHEV, N. DJULGEROV, T. ÖZDEMİRMechanical Characterization of Powder Extruded AlFeVSi Alloy Composites for High Temperature Application, 'European Powder Metallurgy Association (EPMA), International Conference on Powder Metallurgy, 18-20 October, 2003’, (Proceedings Euro PM 2003 Congress, Valencia, Spain), Vol 2, pp.45-50.

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİR, A. KALKANLI, R. GÜRBÜZ, S. AKTÜRK, Assessment of Horizontal Atritor in the Manufacture of Al-C Synthesized Composites via Mechanical Alloying, 'European Powder Metallurgy Association (EPMA), International Conference on Powder Metellurgy, 18-20 October, 2003’, (Proceedings Euro PM 2003 Congress, Valencia, Spain), Vol 2, p.303.

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİR,Yatay Atritörde Aluminyumun Karbon ile Sentezlenmesi, '3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyomu-3rd International Advanced Technologies Symposium (ATS)', Ağustos/August 18-20, 2003, Ankara, Türkiye. Kasım 2003.

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİRFe-%5.23V ve Fe-%15V Alaşımlarının Yeniden Kristalleşme Kinetiği/Recrystallization kinetic of Fe-5.23%V and Fe-15%V alloys ' J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.', Vol. 18, No 1, (2003) ss.101-108. (SCI Expanded)

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİRFe-%5.23V ve Fe-%15V Alaşımlarının Yeniden Kristalleşme Kinetiği/Effect of Annealing Temperatures on Mıcrostructural Changes ın Cold Worked Fe-%5V and Fe-%15V Alloys' Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi cilt.1, Sa.2, (2003) ss.113-119. 

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİRSoğuk İşlenmiş Fe-%5V ve Fe-%15V Alaşımlarında Isıl İşlem Sıcaklıklarına Bağlı Mikroyapısal Değişim, 'Teknoloji’, Yıl 6, Sa.1-2, (2003) ss.113-118.

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİRFarklı Deformasyon Oranlarında Fe-%5V Alaşımının Yeniden Kristalleşme Kinetiği/ Recyrstallization kinetics of Fe- % 5.23 V alloy at various degrees of deformation', Politeknik Dergisi/Jr. of Polytechnic' Cilt 4, (2002) ss15-19.

B. BOSTAN, A.T. ÖZDEMİRAl-C Mekanik Alaşımlama Sonrası Presleme Basıncına ve Sinterleme Sıcaklığına Bağlı Karekterizasyon, 3rd. International Conference on Powder Metallurgy, Gazi University, Ankara, Turkey (4-8 September 2002) p1339.

M. TÜRKER, A.T. ÖZDEMİR, B. ÖGEL, B. BOSTAN, Effect of Milling Time on the Microstructure of Al-SiC Composite Powders, in proceedings of 2nd International Conference on Powder Metallurgy (RoPM 2000), Cluj-Napoca, Romania (6-8 July 2000). Published in 'Powder Metallurgy Science and Technology', ed., Arghır G., Editura U.T. Pres, Cluj-Napoca, Romania, ISBN 973-9471-50-1, ISBN 973-9471-52-8 (2000) Vol. 2, p609.

A.T. ÖZDEMİR, R. HERMANN, Effect of Expansion Technique and Plate Thickness on Near Hole Residual Stresses and Fatigue Life of Cold Expanded Holes, 'Journal of Materials Science' Vol.34 (1999) p1243-1252.  (SCI)


A.T. ÖZDEMİR, Ö.E. ATASOY, Microstructural Changes on High Temperature Treatment of Cold-Worked and Nitrided Fe-1%V Alloy, 'Journal of Materials Science' Vol.33 (1998) pp2683-2690.  (SCI)

M. TÜRKER, A.T. ÖZDEMİR, B. ÖGEL, A. YAVUZ, Al-SiC Tozlarının Mekanik Alaşımlama Değirmeninde Öğütme Zamanının Kompozit Yapısına Etkisinin Araştırılması,  Uluslararası Katılımlı 2. Toz Metalurji Konferansı, 15-17 Eylül 1999, ODTÜ, Ankara.

A.T. ÖZDEMİR, L. EDWARDS, Relaxation of Residual Stresses at Cold-Worked Fastener Holes due to Fatigue Loading,  'Fatigue and Fracture of Eng. Materials and Structures' Vol.20, No. 10 (1997) pp1443-1451.  (SCI)

A.T. ÖZDEMİR, L. EDWARDS, Measurement of the Three-Dimensional Residual Stress Distribution Around Split-Sleeve Cold-Expanded Holes, 'Journal of Strain Analysis for Engineering Design' Vol.31, No.6 (1996) pp413-421. (SCI)

A.T. ÖZDEMİR, D.Q. WANG, L. EDWARDS, Measurement of the 3D Residual Stress Distribution at Split Sleeve Cold Expanded Holes, 'International Journal of Fatigue', Vol.17, Issue 8 (1995) pp587-595.  (SCI)

A.T. ÖZDEMİR, D.Q. WANG, L. EDWARDS, Measurement of the 3D Residual Stress Distribution at Split Sleeve Cold Expanded Holes, in proceedings of 4th International Conference on Residual Stresses (ICRS-4), Baltimore, MD, USA (8-10 June, 1994). Published in 'Residual Stress IV', Society for Experimental Mechanics, Bethel, USA (1994) p1144.

A.T. ÖZDEMİR, R. COOK, L. EDWARDSResidual Stress Distributions around Cold Expanded Holes, in Durability and Structural Integrity of Airframes, in proceedings of 23rd International Committee on Aeronautical Fatigue (ICAF '93), Stockholm, Sweden (June 7-11, 1993). Published by EMAS, ed., Blom, A.F., Cradley Heath, West Midlands (1993).

L. EDWARDS, A.T. ÖZDEMİREffect of Residual Stress on Fatigue Life of Cold Expanded Fastener Holes, in proceedings of 1st International Conference on Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Treatment Effects 93, Southampton, UK (April 20-22, 1993). Published in 'Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Treatment Effects', eds., Aliabada, M.H. and Brebbia, C.A., Computational Mechanics Publications, Southampton, UK, IBSN 1-85312-226-2 (1993) p101.

A.T. ÖZDEMİR, L. EDWARDS, Effect of Residual Stress on Fatigue Life of Cold Expanded Fastener Holes WIT Transactions on Engineering Sciences’,Vol.2, (1993) pp.1-9. (SCI Expanded)

L. EDWARDS, A.T. ÖZDEMİRMeasurement of the 3D Residual Stress Distribution around Aircraft Fastener Holes, in proceedings of 3rd International Conference on Residual Stresses (ICRS), Tokashimo, Japan (July 22-27, 1991). Published in 'Residual Stress III', eds., Fujiwara, H., Elsevier Applied Science, London, UK (1992) p1039.

L. EDWARDS, A.T. ÖZDEMİRResidual Stresses at Cold Expanded Fastener Holes, eds., M.T. Hutchings and A.D. Krawitz, 'Measurement of Residual and Applied Stress Using Neutron Diffraction', NATO Advanced Research Workshop ASI series, Volume 216, Kluwer Academic Publishers-WIT Press, Amsterdam, the Netherlands (1992-1993) p1-9.  (Kitap Bölümü)

Projeler:

Araç koruma amaçlı bor karbür esaslı seramik metal kompozit zırh plakası üretimi. Proje yöneticisi: Prof. Dr. A KALKANLI. Araştırmacılar: Prof. Dr. A.T ÖZDEMİR, Doç. Dr. A GÜRSOY, Y. Doç. Dr. A. KALEMTAŞ, Araş.Gör. T DURMAZ. BAP Proje No: 2014.03.08.2.00.31 ODTÜ, 30.05.2015.

Sürtünme kaynağı ile birleştirilmiş SAE 8620 çeliğine kriyojeni ve sementasyon işleminin etkilerinin incelenmesi. Proje yöneticisi: Prof. Dr. A.T ÖZDEMİR. Araştımacılar: Doç. Dr. H ATEŞ, Y. Doç. Dr. İ TOKTAŞ, B KÖYLÜOĞLU. BAP Proje Kesin Raporu 07/2011-07 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalürji Malzeme Müh. Bölümü. 31.12.2013

Aluminyum'un Karbon ile Sentezlenmesi, Proje yöneticisi: Y.Doç. Dr. A.T ÖZDEMİR. Araştırmacı: Bülent BOSTAN. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje Kesin Raporu Gazi 07/2002-05 Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü. 3.12. 2003.

Raporlar:            

A.T. ÖZDEMİRFourier Series Expansion of Residual Stresses at Cold Expanded Holes, Technical Report, Department of Materials Engineering, Faculty of Technology, Open University, UK, (June 26-September 13, 2000).

A.T. ÖZDEMİR, L. EDWARDS, Residual Stresses at Expanded Holes in 7010 Plate, Fracture Research Group Technical Report, FRG/94/1/10, report of work specified in British Alcan Int. Ltd., Purchase Order 66217, UK (January 1994).

A.T. ÖZDEMİR, L. EDWARDS, Cold Expansion of Fastener Holes, Fracture Research Group Technical Report, FRG/93/10/1, report to DRA, Farnborough agreement, D/ER1/9/4/2006/002/RAE, UK (October 1993).

L. EDWARDS, A.T. ÖZDEMİR, G. MILLS, P.J. WEBSTER, The Measurement of Residual Stresses Near Cold-Expanded Holes and Notches, Experimental Report, No: 5-23 355, report to ILL, Grenoble, France (December 1990).


Tezler:

Ahmet YALÇINKAYA: Y. Lisans 2019 (MSÜ)

Kübra Elif ASAN:  Y. Lisans 2018

Bilal KÖYLÜOĞLU: Y. Lisans 2013

Sinan AKSÖZ: 2 Y. Lisans 2009

Kamil TÜZÜNALP: Doktora 2002.

Bülent BOSTAN: Y. Lisans 1999 - Doktora 2003.

Dersler:

Malzeme Bilgisi 1 ve 2, Malzeme Termodinamiği 1 ve 2, Fiziksel Metalürji.

Yabancı Diller:

İngilizce (iyi-80), Almanca (orta), Fransızca (az).

 

Atıflar:

Aralık 2023 sonu itibarıyla 'Web of Science, Scopus, Google Scolar arama motorlarından çıkan sonuçlara göre; başlangıçtan bu güne kadar Makale, Konferans, Kitap, Tez, Toplam Atıf Sayısı 448.

NOT: Çeşitli arama motorlarında farklı sonuçlar bulunduğundan, Yayın ve Atıf taraması için; Web of Science, veya makale başlık ve özetleriyle ilgili konularda bazı uluslararası araştırmacıların atıf ve yorumlarına ulaşabilmek için; Google dan, A.T. Özdemir, Cold Expansion, Residual Stress, Split-Sleeve Method veya A.T. Özdemir, Fatigue, FTI method veya A.T. Özdemir, Step Drilling-Fourier Solution (ATÖzdemir Method) veya A.T. Özdemir, Mechanical Alloying, Kinetics of Recrystallization, High Temperature Annealing, Cryogenics of Aluminium Alloys, Sub-Zero treatment and Ageing of Al Composites veya A.T. Özdemir, Yeniden Kristalleşme, Mekanik Alaşımlama,  Al-C Sentezleme, gibi anahtar sözcükler kullanılabilir...