Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Anatomy

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2000 - Devam Ediyor Akupunktur Derneği

  Üye

 • 1991 - Devam Ediyor Türkiye Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

  Üye

 • 1987 - Devam Ediyor türk tabipler birliği ankara tabip odası

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2020 SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 TÜBİTAK Projesi

  1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Sanatsal Etkinlik

 • Mart 2021 TTB Ankara Tabp Odası tıp bayramı haftası etkinliklrti

 • Şubat 2020 Ankara Tabip odası Tıp Bayramı etkinlıkleri resim sergisi