General Information

Institutional Information: Teknoloji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

Metrics

Publication

4

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

2

Open Access

2

Biography

I. Özgeçmişi ve Öğrenim durumu 

1967 tarihinde doğan Dr. Öğretim Üyesi Kamil TÜZÜNALP, 1992 yılında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Model Öğretmenliği Anabilim Dalından mezun oldu. 1996 yılında yüksek lisansını “Katılaşmanın Üç Boyutlu Olarak İncelenmesi” konusunda,  doktorasını ise 2002 yılında “Alüminyum Alaşımlarının Yönlü Katılaşması ve Süreç Parametrelerinin İrdelenmesi” konusunda tamamladı. 

Halen Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

II. Adayın Bilimsel Çalışmaları

Eserlerin tamamı döküm teknolojisi, matematik, modelleme, döküm simülasyonu ve katılaşma konularını içeren çalışmalar niteliğindedir.  Yayınlarıyla ilgili detaylı rapor aşağıdadır.

SCI yayınları:

A.              Uluslararası (SCI ve SCI-Expanded) Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

A1. Tuzunalp, K.K., Ozdemir, S., “A Geometry Based Model for Determining Solidification Isotherms of Basic Casting Sections”, Materials Chemistry and Physics, 233: 27-45 (2019).

 

Yazar bu çalışmada, Birim Alan yaklaşımına göre katılaşma izotermlerinin belirlenerek son katılaşan bölgelerin tespit edilmesi konusunda daha önce yapılan çalışmaları detaylandırmış ve iç köşelere de uygulayarak, karmaşık döküm kesitlerine uygulamanın temel tabanını oluşturmuştur. Bulunan sonuçlar Chvorinov yaklaşımına dayalı sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.  

 

A2. Tüzünalp, K.K., Ünalan, İ., Öksüz, Y.T., Kocatepe, K., “Ticari Saf Alüminyumun Yönlü Katılaştırılması İçin Düzenek Geliştirilmesi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 25 (No 2): 321-329 (2010).

 

Yazar bu çalışmada, yönlü katılaşma alanında referans oluşturacak temel bir sistemin kurulması üzerinde durmuş ve kurulan düzeneğin yönlü katılaşma için gereken kriterleri sağladığını göstermiştir.

 

B.   Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

B1. Tüzünalp, K.K., Yılmaz, D., “Katılaşmanın Geometri Tabanlı Matematik Modellemesinin Karmaşık Döküm Kesitlerine Uygulanması” ICENSS - Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi - ISBN: 978-605-06728-8-6: 338-346 (2021).

 

Yazar bu çalışmasında, belirtilen yüksek lisans tezi kapsamında, Birim Alan yaklaşımına dayalı geometri tabanlı döküm simülasyon modelinin bir döküm simülasyonu altyapısı olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için, Birim Alan yaklaşımının karmaşık döküm kesitleri üzerinde uygulanabilirliğinin incelenmesi üzerine çalışmalar yaptırmıştır. Burada Birim Alan yaklaşımı, karmaşıklık derecesi farklı üç farklı döküm parçasına uygulanmış ve elde edilen sonuçlar aynı parçalar için Magmasoft döküm simülasyon yazılımından elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar son katılaşan nokta, makro gözeneklilik paremetreleri bakımından yapılmıştır.

 

B2. Yalçın, N., Tüzünalp, K.K., Kocatepe, K., “Genişleyebilen Polistiren Köpük Üretiminde Kalıplama Parametrelerinin Tane Kaynaması ve Ağırlığa Etkisinin İncelenmesi”, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, Cilt 3 (No 2): 98-106 (2014).

Yazar bu çalışmasında, genişleyebilen polistiren (köpük) malzemelerin kalıplanmasında, kalıplama süresi ve kalıplama basıncı parametrelerinin polistiren tane kaynaması üzerine etkilerinin araştırılmasına destek vermiştir.

 

B3. Tüzünalp, K.K., Özdemir, Ş., “Birim Alan Yaklaşımına Göre Katılaşma İzotermlerinin Belirlenmesi ve Gerçek Döküm Koşulları ile Karşılaştırılması”, Politeknik Dergisi, Cilt 11 (No 2): 161-168 (2008).

 

Yazar bu çalışmasında, Birim alan yaklaşımı modeline göre elde edilen katılaşma izotermlerinin, gerçek döküm parçalarının katılaşma izotermleri ile karşılaştırılması üzerinde durmuştur. Küp, dikdörtgen prizma ve silindir gibi temel geometriler üzerinde iki ve üç boyutlu karşılaştırmalar yapılarak, Birim Alan yaklaşımının, Chvorinov yaklaşımına göre artı yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 

C.  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 

C1. Yılmaz, D., “Karmaşık Döküm Kesitlerinin Katılaşma İzotermlerinin Birim Alan Yöntemine Göre Matematik Modellemesi ve Makro Döküm Hatası Analizi”, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2021).

 

Yazar bu çalışmasında, ilgili yüksek lisans öğrencisine, Birim Alan yaklaşımına dayalı geometri tabanlı döküm simülasyon modelinin bir döküm simülasyonu altyapısı olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için, belirtilen yüksek lisans tezi kapsamında, Birim Alan yaklaşımının karmaşık döküm kesitleri üzerinde uygulanabilirliğinin araştırılması üzerine çalışmalar yaptırmıştır. Burada Birim Alan yaklaşımı, karmaşıklık derecesi farklı üç farklı döküm parçasına uygulanmış ve elde edilen sonuçlar aynı parçalar için Magmasoft döküm simülasyon yazılımından elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar son katılaşan nokta ve makro gözeneklilik paremetreleri dikkate alınarak yapılmıştır.

 

C2. Ünalan, İ.,Y “Yönlü Katılaştırılmış Alüminyumun Döküm Mikro ve Makro Yapılarının İncelenmesi”, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2006).

 

Yazar bu çalışmasında, ilgili yüksek lisans öğrencisi ile birlikte, yönlü katılaşma alanında referans oluşturacak temel bir sistemin kurulması üzerinde durmuş ve kurulan düzeneğin yönlü katılaşma için gereken kriterleri sağladığını göstermiştir. Takiben, yönlü katılaşma referans deney numuneleri elde edilerek, yönlü katılaşmanın bu numunelerin makro yapıları ile yatay ve dikey yönlerde hücre yapıları üzerine etkileri araştırılmıştır.

 

III. Eğitim Faaliyetleri, Lisans ve Lisans Üstü Eğitime Katkıları

Dr. Öğretim Üyesi Kamil TÜZÜNALP son üç yılda bağlı bulunduğu fakültede lisans programında bulunan bölüm derslerinde görev yaparak eğitime katkıda bulunmaktadır. Adayın son üç yılda görev aldığı dersler aşağıda verilmiştir:

 

 

Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

1.   MEM-115 Teknik Resim I (Güz dönemi, dört Şube)

2.   MEM-112 Teknik Resim - II (Bahar dönemi, iki Şube)

3.   MEM-222 Bilgisayar Destekli Tasarım (Bahar dönemi, dört Şube)

4.   MEM-450 Mezuniyet Projesi (Her dönem, birer Şube)

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1. 5211337 Yönlü Katılaşma (Yüksek Lisans Dersi)


V. Projelerde Yaptığı Görevler

Aday toplam dört adet tamamlanan projede görev almıştır.

1)

Proje Adı: Alüminyum Alaşımlarının Tek Yönlü Isı Akışı Altında Kontrollü Olarak Katılaştırılması ve Bu Yöntemle Elde Edilen Numunelerin Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Kodu: GÜBAP 07/2003-31

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kadir KOCATEPE

Proje Bütçesi: 9496 TL

Proje Başlangıç Tarihi: 17.03.2003

Proje Bitiş Tarihi: 17.03.2006

Destekleyen Kuruluş: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Projedeki Konum: Araştırmacı

 

2)

Proje Adı: Yarı-katı Döküm Tekniği (Semi-Solid Metal Casting) ile ETİAL-177 ve ETİAL-44 Alaşımlarının Dökümü

Proje Kodu: 2003K 120470-27

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kadir KOCATEPE

Proje Bütçesi: 197000 TL

Proje Başlangıç Tarihi: 01.01.2004

Proje Bitiş Tarihi: 31.12.2007

Destekleyen Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Projedeki Konum: Araştırmacı

 

3)

Proje Adı: Avrupadaki Döküm Fabrikalarının ve Laboratuarlarının Modernizasyonu

Proje Kodu: TR/04/A/F/EX1-006

Proje Yürütücüsü: Arş.Gör. Melika CERAH

Proje Bütçesi: 21300 €

Proje Başlangıç Tarihi: 17.01.2005

Proje Bitiş Tarihi: 06.02.2005

Destekleyen Kuruluş: Avrupa Birliği LdV Programı (A tipi)

Projedeki Konum: Araştırmacı

 

 

 

 

Düzenleme Tarihi: 15.12.2023

4)

Proje Adı: Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Döküm Laboratuarlarının Modernizasyonu

Proje Kodu: GÜBAP 07/2015-02

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Neşet AKAR

Proje Bütçesi: 962.510 TL

Proje Başlangıç Tarihi: 26.05.2015

Proje Bitiş Tarihi: 26.05.2016

Destekleyen Kuruluş: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Projedeki Konum: Araştırmacı