Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A geometry-based model for determining solidification isotherms of basic casting sections

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, cilt.233, ss.27-45, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A SYSTEM DEVELOPMENT FOR DIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF COMMERCIALLY PURE ALUMINUM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.2, ss.321-329, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN KÖPÜK ÜRETİMİNDE KALIPLAMA PARAMETRELERİNİN TANE KAYNAMASI VE AĞIRLIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.98-107, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)