Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Developing Reading, Reading Comprehension and Motivation: An Action Research Study

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.46, no.205, pp.69-92, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

An alternative Learning Environment Outside the Classroom Wall: Association of Seker Portakali for Education and Culture

International Journal of Educational Policies , vol.14, no.2, pp.105-130, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Okuduğunu Anlamayı Geliştirmeye Dönük İlkokul Düzeyindeki Çalışmaların Sistematik İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.1049-1086, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gender Perceptions of the Primary School 4th Graders Regarding "Children's Rights"

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.83, pp.145-166, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuğun Korunma Hakkına Yönelik Bilgileri ve Eğitim İhtiyaçları

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.66-89, 2018 (Other Refereed National Journals)

4. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Algıları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.2, pp.17-23, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Göçmen Çocuklara Türkçe Eğitimi Veren Öğretmenlerin Aldıkları Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.1, pp.996-1009, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul (1-4) Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Dört İşlem Becerisine Dayalı Problem Yapılarının İncelenmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.119-137, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Geliştirilmesi: Bir EylemAraştırması

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.169-170

PROOF SCHEME CHARTS AND INSTRUCTIONALEXPLANATIONS USED BY PROSPECTIVE CLASSTEACHERS FOR CIRCUMFERENCE CALCULATIONS

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, pp.74

Neoliberal Eğitim Düzeninde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ayrıcalık Beklentileri

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Turkey, 10 - 14 October 2019

AN ALTERNATIVE LEARNING ENVIRONMENT OUTSIDE THE CLASSROOM WALL: A CASE OF ŞEKER PORTAKALI ASSOCIATION FOR EDUCATION AND CULTURE

IX International Conference on Critical Education: Resistance and Praxis Against Populism, Sexism and Racism, 3 - 06 July 2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuğun Korunma Hakkına Yönelik Bilgileri ve Eğitim İhtiyaçları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1270-1271

Vocabulary Mistakes Turkic Immigrant Students Made in Writing Texts

Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean, Valletta, Malta, 8 - 09 June 2018, pp.58

İlkokul Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakışı

International Eurasian Educational Research Congress, 2 - 05 May 2018

İlkokul öğrencilerinin perspektifinden çocuk hakları

3. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017

Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin okuma akıcılığının değerlendirilmesi

3. International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017

Türkiye’de Okul Beslenme Politikalarının Çocuk Hakları Perspektifinden Değerlendirilmesi

IV. İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Books & Book Chapters

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Alana Özgü Beceriler

in: İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Nihal Yıldız Yılmaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.126-169, 2019

ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA OKUL BESLENME POLİTİKA VE UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

in: Prof. Dr. Emine Akyüz’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl, Yasemin Karaman Kepenekci,Pelin Taşkın, Editor, PEGEM, Ankara, pp.46-58, 2018