Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

(UCEK-2023) V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Antalya, Turkey, 05 October 2023, pp.180

Bitki Tanıma Atölyesi

UCEK'22 IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 07 October 2022

Ortaöğretim Coğrafya Müfredatının Ekolojik Ayak İzinin Azaltılmasına Etkisinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi: Amasya Merkez İlçe Örneği

III. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI (UCEK – 2021), Sivas, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.899-905

Okul Öncesi Eğitimi Programında Coğrafi Beceriler

III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Sivas, Turkey, 14 October 2021, pp.77-78

Coğrafya Eğitiminde Değer Kazandırmada Masalın Kullanımı

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 11 November 2017

Sürmene-Çamburnu (Trabzon) Orman Yangını (07.01.2017) Üzerine Bir Çalışma

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017 Sustainable Development

Türkiye ve Bazı Ülkelerde Coğrafya Lisans Programlarında Yer Alan Çevre Derslerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

İnternaional Congress Of Eurasian Social Sciences 2017 (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), Antalya - Alanya, Turkey, 6 - 08 April 2017

Türkiye deki Üniversitelerde Kadın Öğretim Elemanlarının Dağılışı

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2014, vol.1, pp.107-130 Sustainable Development

Attitudes of Foreign Language Students Towards Environment

3rd İnternational Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’xx13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 3 - 05 May 2013, pp.252-260

Ecology Of Pomegranate And Its Economıcs In Turkey"

GEOMED2007 International Symposium on Geography: EnvironmentCulture in the Mediterranean Region Antalya, Antalya, Turkey, 1 - 07 July 2007

Books & Book Chapters

Coğrafya Eğitiminde Kum Masaları ve Kullanımı

in: Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar 1, Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Doç. Dr. Yavuz Değirmenci, Editor, Nobel, Ankara, pp.327-348, 2021

Coğrafya Eğitiminde Scamper Tekniği Kullanımı: BİLSEM Örneği

in: Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar 1, Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Doç. Dr. Yavuz Değirmenci, Editor, Nobel Kitabevi, Ankara, pp.151-162, 2021

Geography Teaching and Materials

in: Geography Teaching II, Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI, Editor, PEGEM AKADEMi, Ankara, pp.45-100, 2020

Geographical Skills and Their Analysis in 2018 Geography Curriculum

in: Coğrafya Öğretimi - II, Eser Ünaldı,Ülkü, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-27, 2020

Türkiye’de Coğrafyacıların İhmal Ettiği Bir Alan: Etik

in: 21. Yüzyılda Türkiye Coğrafyası Araştırmaları, Ferdi Akbaş, Evren Atış, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-23, 2020

Selection and Planning of Geographical Skills Suitable for the Achievements in the 2018 Geography Curriculum

in: Geography Teaching - I, Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI, Editor, PEGEM, Ankara, pp.37-57, 2019

The Analysis of the Tornadoes in Alanya on 16-20 October 2006

in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, Recep Efe,Georges Cravins,Munir ozturk,İbrahim Atalay, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.241-257, 2008

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

95

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

55

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals