Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Balancing and scheduling tasks in parallel assembly lines with sequence-dependent setup times

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, cilt.213, ss.81-96, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Collaborative targeting: Biclustering-based online ad recommendation

ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS, cilt.35, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Balancing stochastic U-lines using particle swarm optimization

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.30, ss.97-111, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Balancing stochastic parallel assembly lines

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.99, ss.109-122, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Balancing two-sided U-type assembly lines using modified particle swarm optimization algorithm

4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, cilt.15, sa.1, ss.37-66, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A modified particle swarm optimization algorithm to mixed-model two-sided assembly line balancing

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.28, sa.1, ss.23-36, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stochastic two-sided U-type assembly line balancing: a genetic algorithm approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.54, sa.11, ss.3429-3451, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A genetic algorithm for the stochastic mixed-model U-line balancing and sequencing problem

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.49, sa.6, ss.1605-1626, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Balancing and sequencing of parallel mixed-model assembly lines

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.48, ss.5089-5113, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Balancing two-sided assembly lines with sequence-dependent setup times

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.48, sa.18, ss.5363-5383, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Balancing parallel two-sided assembly lines

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.48, ss.4767-4784, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Balancing of mixed-model two-sided assembly lines

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.57, sa.1, ss.217-227, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A tabu search algorithm for two-sided assembly line balancing

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.43, ss.822-829, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süpermarket Yerleşim Problemi İçin Tavlama Benzetimi Algoritması Yaklaşımı

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.58-69, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Havayolu İşletmesinde Kabin Ekiplerinin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Veri Madenciliği Uygulaması

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.154-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3D yazıcıların eğitimde kullanımı

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), cilt.2, sa.1, ss.81-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Academic Research Projects Using AHP and TOPSIS Methods

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.19, sa.2, ss.163-173, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Akademik Araştırma Projelerinin AHP ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

Politeknik, cilt.19, sa.2, ss.163-173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Association Rules on Traffic Accident: Case Of Ankara

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.16, ss.11-20, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Evaluation of Academic Research Projects Using the AHP and TOPSIS Methods

World Academy of Science, Engineering and Technology Industrial and Manufacturing Engineering, cilt.2, sa.1, ss.374, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara Şehir İçi Trafik Kazalarının Analizi Bir Yapay Sinir Ağı Modeli

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.35-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Kişi Takip Cihazı Seçimi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.20-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A tabu search algorithm for the parallel assembly line balancing problem

G.U. Journal of Science, cilt.22, ss.313-323, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A TABU SEARCH ALGORİTHM FOR THE PARALLEL ASSEMBLY LİNE BALANCİNG PROBLEM

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.313-323, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karışık modelli U tipi montaj hatlarında hat dengeleme ve model sıralama problemleri için yeni bir sezgisel yaklaşım

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.277-286, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Zarflama Analizi ile TCDD Limanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Analizi

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.19, sa.4, ss.437-442, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Web 3.0 in Decision Support Systems

5th International Management Information Systems Conference, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.34

INVESTIGATION OF RECOMMENDER SYSTEMS ON ONLINEADVERTISING DOMAIN

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES May 2-6 2018 Kyiv Ukraine, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.204

YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR ÜRETİM SİSTEMLERİ LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 Eylül 2017

USE OF 3D PRINTERS IN EDUCATION

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 18 - 21 Mayıs 2017

NEW INDUSTRIAL REVOLUTION INDUSTRY 4.0

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 18 - 21 Mayıs 2017

PROFESSION IDENTIFICATION DECISION SUPPORT SYSTEM

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 18 - 21 Mayıs 2017

A STUDY ON COURSE EXPECTATION AND SATISFACTION OF ANENGINEERING DEPARTMENT STUDENTS

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 18 - 21 Mayıs 2017

AN APPLICATION ON THE DETERMINATION OF THE MAINCONTRACTOR IN DEFENCE INDUSTRY PROJECTS

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 18 - 21 Mayıs 2017

A MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING APPROACH TODETERMINE THE COMPANY TO BE AWARDED

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 18 - 21 Mayıs 2017

Pallet loading problem Literature review and research topics

International Conference on Research in Education and Science, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

AN EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF ENGINEERINGDEPARTMENTS IN A TURKISH UNIVERSITY

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1107-1110

MEASURING EFFECTIVENESS USING DATA ENVELOPMENTANALYSIS A CASE OF UNIVERSITY

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 Mayıs 2016, ss.197-202

EVALUATION OF RESEARCH PROJECTS OF UNDERGRADUATESTUDENTS IN AN ENGINEERING DEPARTMENT USING TOPSIS METHOD

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1111-1114

SELECTION OF FINAL PROJECT TOPIC USING AHP AND TOPSIS METHOD A CASE STUDY

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1142-1145

IMPORTANCE OF INFORMATION SYSTEMS FORORGANIZATIONS IN TERMS OF DISASTER RECOVERY

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1235-1244

A MATHEMATICAL MODEL FOR RESOURCE CONSTRAINEDMIXED MODEL ASSEMBLY LINE BALANCING

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1146-1151

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS: THE CASE OF TURKEY

12th International Conference on Fuzzy Logic and Intelligent Technologies in Nuclear Science (FLINS), Roubaix, Fransa, 24 - 26 Ağustos 2016, cilt.10, ss.632-637 identifier identifier

GREEN SUPPLIER SELECTION BY USING FUZZY TOPSIS METHOD

12th International Conference on Fuzzy Logic and Intelligent Technologies in Nuclear Science (FLINS), Roubaix, Fransa, 24 - 26 Ağustos 2016, cilt.10, ss.638-645 identifier identifier

Trafik Kazalarında Birliktelik Kuralı Analizi Ankara İli Örneği

15. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Yeşil Tedarikçi Seçimi

15. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

Finding Suitable Conveyor Velocity for a Company

Second International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science, Rome, İtalya, 18 - 19 Nisan 2015

Tavlama benzetimi kullanılarak paralel montaj hatlarının dengelenmesi

YA/EM 2007 - Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007

A simulated annealing approach for balancing and sequencing of mixed model U lines

Yöneylem Araştırması-Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresİ, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2004

Balancing and sequencing of mixed model U lines with multiple objectives

Yöneylem Araştırması-Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Green Information Systems For a Sustainable Management

Management and Information Systems, Bahattin Karademir, Editör, Academician Publishing, Ankara, ss.77-93, 2019