Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship Between Social Expectations and Management's Public Policies in Times of Crisis

İnternational Journal of Social Science and Public Policy, cilt.2, sa.7, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Denetimin Gerekliliği Üzerine Öğretmen Görüşleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.40, sa.1, ss.225-253, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions on the Supervision Process in Educational Institutions

Journal of Current Researches on Social Scienceces, cilt.10, sa.1, ss.157-178, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Doküman Yönetim sistemi(DYS) Hakkındaki görüşleri

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, cilt.2, sa.1, ss.67-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nowadays Perceived Problems And Expectations in Higher Education

Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, sa.3, ss.54-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.8, ss.1-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN İNSAN KAYNAĞI POLİTİKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Çağdaş Yönetim Bilimleri dergisi, cilt.3, sa.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Kurumlarında Okul Yöneticilerinin Toplantı Yönetme Yeterliği

Electronic İnternational journal of Education, Arts, and Science, cilt.1, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yöneticilerinin yanlızlık ve yaşam boyu düzeylerinin incelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.15, sa.59, ss.451-469, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EĞİTİMDE ÖRGÜT SAĞLIĞININ İNSAN KAYNAĞININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMASINA ETKİS

ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.170-181

EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN İNSAN KAYNAĞI POLİTİKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

7.Uluslararsı Eğitim Yönetimi Forumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Kasım 2016, ss.57-58

Eğitim Kurumlarında okul Yöneticilerinin Toplantı Yönetme Yeterliliği

11.internetional Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Yüksek öğretimde günümüzde hissedilen sorunlar ve beklentiler

11.internetional Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Sınıf Yaşamını Yönetmek

Gazi Kitapevi, Ankara, 2015