Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Research on General Knowledge Levels of Turkish Pre-Service Teachers

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.91-119, 2020 (International Refereed University Journal)

Sözbilimsel Yapı Kuramının Metinlerdeki Önemli Birimlerin Belirlenmesine Yönelik Kullanımı

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.635-656, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süreç Temelli Yazma Eğitiminin Bir Boyutu Olarak “Hazırlık”

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.2, pp.326-342, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Not Alma Alışkanlıkları Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.159-175, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

7 Sınıf Öğrencilerinin Anlamını Bilmedikleri Kelimeler ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Kelime Çalışmaları Bağlamında Kelime Öğretimi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.25, pp.279-295, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yabancılara Türkçe Kelime Öğretiminde Market Broşürlerinden Yararlanma

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.10, no.1, pp.89-98, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dinleme Becerisinin Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.2, no.2, pp.90-99, 2014 (Other Refereed National Journals)

7 Sınıf Öğrencilerine Verilen Yazma Eğitiminin Öğrencilerin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.49-65, 2014 (Other Refereed National Journals)

Utilization of Commercials in Turkish Language Teaching

International Journal of Social Sciences and Education, vol.4, no.3, pp.712-718, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinlediğini Özetleme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.28, pp.153-176, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.27, pp.263-274, 2010 (Other Refereed National Journals)

Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Etkinlik Önerileri

Türk Eğitim Bilimleri, vol.7, no.1, pp.185-204, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Becerileri

Türklük Bilimi Araştırmaları, pp.181-201, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dinleme/İzleme Becerisinin Eğitiminde Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı, Sivas, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.83-90

Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yazma Konuları

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 6 - 08 October 2016

Books & Book Chapters

Anlam Bilimi ve Uygulama Alanları

in: Kuramdan Uygulamaya Anlam Bilimi, Bilginer Onan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.55-100, 2020

Dinleme/İzleme Eğitimiyle İlgili Temel Kavramlar

in: Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Prof. Dr. Halit Karatay, Editor, Asos Yayınları, Ankara, pp.103-119, 2019

Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yazma Konuları

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Aytaş, Gıyasettin Uslu Üstten, Aliye, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.944-965, 2018

XVI. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

in: Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Abdurrahman Güzel, Editor, Akçağ, Ankara, pp.131-145, 2017

Türkçe Dersi Öğretim Programı'ndaki Kazanımların Ders Kitaplarında Ele Alınış Sıklıklarına İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme

in: Murat Özbay a Armağan, Doç. Dr. Duygu Uçgun, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Balcı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.463-474, 2015

Dinleme Eğitimi

Pegem Akademi, Ankara, 2013

Dinleme Eğitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme

in: Türkçe Öğretimi El Kitabı, Abdurrahman Güzel, Halit Karatay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.151-180, 2013