Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 1999 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

 • 1990 - 1993 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 1981 - 1985 Lisans

  Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Adsorptif sıyırma voltametrisiyle eser miktarda germanyum tayini için yöntem geliştirilmesi

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1993 Yüksek Lisans

  Bazı gıda maddelerinde ambalaj malzemelerinden kaynaklanan ağır metal kirlenmesinin belirlenmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce