Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN INTEGRATED APPROACH FOR EVALUATING PERFORMANCE BY MULTI-CRITERIA

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.30, sa.3, ss.429-441, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Teacher Performance According to the Special Area Competencies of Chemistry Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, sa.1, ss.299-312, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Study of the Prediction of Academic Achievement in the Chemistry Course

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.173, ss.354-365, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Digestion method for flame AAS determination of transition metals in canned tomato paste

ATOMIC SPECTROSCOPY, cilt.18, sa.4, ss.127-129, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating Chemistry Teachers Within the Context of Teacher Characteristics

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.11, ss.72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A New Integrated Fuzzy Multicriteria Approach Towards EvaluationAnd Selection of Instructor Candidates to Military Schools

Journal of Learning and Teaching in Digital Age (JOLTIDA), cilt.4, sa.1, ss.1-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Model Proposal for the Evaluation of Chemistry Education in the Context of Learning Environment

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, sa.3, ss.488-494, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.879-901, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kimya Eğitiminin Etkililiğini Belirleyen Faktörlerin Balık Kılçığı Analizi ve AHP-PROMETHEE Teknikleri ile İncelenmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.12, sa.1, ss.442-472, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of Science and Math Course Achievements of Vocational High School Students in the Scope of Self-efficacy and Anxiety

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.1, ss.88-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Relationship between Emotional Intelligence Levels and Academic Achievement

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, sa.1, ss.165-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of the Performance Degree of Education and Training Acquisitions in Chemistry Lessons with an Analytic Hierarchy Process

International Journal of Education and Research, cilt.1, sa.12, ss.17-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Teaching Methods in Chemistry Education by the Analytic Hierarchy Process (AHP)

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.302-332, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluating the Effectiveness of the Chemistry Education by Using the Analytic Hierarchy Process

International Education Studies, cilt.5, sa.5, ss.79-91, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Element Sembollerinin Öğretiminde İsim Türetme Tekniğinin Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.25, ss.253-267, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim ve Öğretim Kazanımları Temelinde 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.29-48, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vişne Suyunda Bazı Ağır Metal Derişimlerinin Belirlenmesi

Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.93-96, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adsorptif Sıyırma Voltametrisi İle Schiff Bazı varlığında Germanyum Tayini

Teknoloji. Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.17-24, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YKS SONUÇLARINA GÖRE KİMYA TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( UBAK) , 11/12 Nisan 2021, ONLİNE, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2021, ss.303-311

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ TABAN PUAN BAĞLAMINDA CRITIC VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

3. ULUSAL BAŞKENT DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Mart 2021, ss.150-165

Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi İle Kimya Öğretmenliği Programlarının Başarı Sıralamasının İncelenmesi

6.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi.2-4 Mayıs 2019.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beytepe, Ankara., Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

İlkokul Fen bilimleri Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının STEMBağlamında Analizi.

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018), Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.977-978

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Kriterlerine Göre Kimya Öğretmen Adayının Öğretmenlik Performansının Değerlendirilmesi

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018) / Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), 23 - 25 Mart 2018

Ranking of Alternative Measurement and Assessment Methods According to Learning Domains by MCDM Techniques

2nd International Congress on Social Sciences held in Al-Quds/Palestine March 23-25, 2018, FİLİSTİN, 23 - 25 Mart 2018

Education Efficiency Evaluation Based on PROMETHEE: A Case Study for Chemistry Education.

19th International Conference on Researches in Science Technology (ICRST), Barcelona, İspanya, 27 - 28 Temmuz 2017

Salçada Ambalaj Malzemesinden Kaynaklanan Ağır Metal Kirlenmesinin Belirlenmesi.

IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 24 Eylül 1993, ss.267

Kitap & Kitap Bölümleri

Ranking of Universities via Entropy and TOPSIS Method Based on Teacher Field Knowledge Test Results within the Field of Chemistry Teaching

Recent Studies of Education in Various Occasions, Adem İşcan. Sami Baskın, Editör, LAP Lambert Academic Publishing, Riga, ss.115-149, 2021

Başarı Sıralaması Uygulanan Kimya Mühendislik ve Kimya Öğretmenlik Programları ile Kimya Programlarının YKS Sınav Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar III, Doç.Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.198-216, 2021

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Sonuçlarının İllerin Yaşam Endeksi Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi.

Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, A.K. Sönmez, Editör, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, ss.129-158, 2020

Development of an analytical model for measuring technical education competency using ANP and TOPSIS

Educational Sciences Research Papers, Muhammet Baki MİNAZ Meral SERT AĞIR, Editör, Gece Akademi /Gece Publishing, Ankara, ss.223-256, 2019