Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2001 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr), Türkiye

 • 1990 - 1994 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1994 Doktora

  Mono ve Di-Sübstitüe Anilinlerin Protonasyon Sabitlerinin Su-Etanol Ortamlarında Potansiyometrik Metotla Belirlenmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr)