Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Problems Faced by Beginning Primary Education Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, sa.1, ss.213-226, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Solvent Effects on pK(a) Values of Some Anticancer Agents in Acetonitrile-Water Binary Mixtures

JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, cilt.59, sa.12, ss.4015-4020, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of Solute-Solvent Interaction on Acid Strength of Some Substituted Phenols in Ethanol-Water Media

JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY, cilt.42, sa.8, ss.1691-1705, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A HOLISTIC APPROACH TO ENTROPY IN SCIENCE EDUCATION

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), cilt.7, sa.4, ss.1913-1932, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Laboratuvar Aktivitesi Üniversite Öğrencilerine Suyun Otoprotoliz Sabiti Tayininin Öğretilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.125-134, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

L Histidinin Proton Ligand Kompleks Dengelerinin Potansiyometrik Metotla İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.109-120, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mono ve Disübstitüe Anilinlerin Protonasyon Sabitlerine Sübstitüent Etkisinin İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.111-120, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TERMODİNAMİK KAVRAMLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI

5 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS), İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2020, cilt.1, sa.20547, ss.173-186 Creative Commons License

Kimyada Entropi Kavramına Yönelik Geliştirilen Argümantasyon Odaklı Sacayağı Modelinin 11. SınıfÖğrencilerinin Anlama Düzeyine Etkisi

2nd International Conference on Education,Technology and Science, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Nisan 2019

Investigation of effects of imidazole nitrogen on binary and ternary complexation of cadmium (II) with histadine and histamine

XIX Euroanalaysis 2017 Europe’xxs Analytical Chemistry, Stockholm, İsveç, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017

Assessment of measurment uncertanty in the determination of 232 Th activity concentration of soil using alpha spectrometry

XIX Euroanalaysis 2017 Europe’xxs Analytical Chemistry, Stockholm, İsveç, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017

Investigation of Effects of Imidazole Nitrogen on Binary and Ternary Complexation of Cadmium (II) with Histidine and Histamine

XIX EUROANALYSIS 2017 Europe’s Analytical Chemistry Meeting, Stockholm, İsveç, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017

Assessing Components of the Science and Nonscience University Students Motivation To Learn Science

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), BODRUM, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Problems Faced by Beginning Primary Education Teachers

International Conference Psychology Education, Guidance and Counselling, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2013, cilt.30, ss.213-226

Developing A Material Based On The Context Based Approach About The Topic of The Earth and The Universe For The 5th Grade Primary Students

International Conference Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education, Sofija, Bulgaristan, 12 Eylül - 13 Mayıs 2013

A Validated RP LC Method Sımultaneous Determination of Risperidone Olanzapine and Sertindole

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS, Ankara University, Faculty of Pharmacy, p. 218, June 26-29, 2012., Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2012

Determination of pKa Values of Four Antipsychotic Drugs By HPLC

”, International Symposium on Drug Research and Development “From Chemistry to Medicine” & New Horizons and Job Opportunities for Young Scientists, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011

Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketi

IX.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketi Genel Bakış

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.129

The Effect of Predict-Observe-Explain Tasks on Pre-service Chemistry Teachers’ Conceptual Understanding about pH

18th International Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, 3 - 08 Ağustos 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Ortaöğretim 9 Sınıf Kimya Ders Kitabı

Sözcü Yayıncılık/Ankara, Ankara, 2016

ORTAÖĞRETİM 10 SINIF KİMYA

Sözcü Yayıncılık/Ankara, Ankara, 2016

ORTAÖĞRETİM 9 SINIF KİMYA

Sözcü Yayıncılık/Ankara, Ankara, 2015