Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Aşık Duran Bebek

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM , vol.7, no.19, pp.313-314, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

TÜRK HALK HEKİMLİĞİNDE ELMA

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM , vol.4, no.11, pp.201-209, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Gelenek Bir Deyim Mürekkep Yalamak

TÜRKBİLİG , vol.2014, no.28, pp.127-132, 2014 (Scopus)

2011 Yılı Evliya Çelebi yılı İlan Edildi

Eğitimin Sesi , no.37, pp.24-26, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Yöntem Arayışları ve Mahalli Fıkra Tipinden Sosyo Psikolojik Gerçekliğe

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.3, pp.1093-1098

Ahilik Kültüründen Tüketici Hakem Heyetlerine Kültürel Değişmeler

2 Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.3, pp.1099-1106

Anlatılar ve Seyrani Seyrani’xxnin Ermişliği

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.1148-1156

Türk Kültüründe Talih Kısmet İnancı ile Bu inancın Türk Dilinde Karşılığı Olan Deyimler

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

Türk Kültüründe Kıyamet İnancı ve Bunun Dilimize Yansımaları

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) Tam Metin Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

Türk Dünyası ve Develi’xxde Kız Arama-İsteme Üzerine Mukayeseli Bir Değerlendirme

V. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018, pp.436-447

Türkçe ve Romence’xxde Yaşayan Ortak Kılık Kıyafet İsimleri

Değerli meslektaşımız,IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018, pp.448-460

Divanü Lûgat-it Türk’te Geçen Teknik Terimler Üzerinden Türk Modernleşmesi Hakkında Tespitler

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.153

Kamus-ı Türkî’de Yer Alan Fen Bilimleri ve Mühendislik Terimleri Üzerine Değerlendirme

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.152

İSKİTLERDEN GÜNÜMÜZE BİR MEZAR GELENEĞİ ”SIRAYLA TOPRAK ATMAK”

TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2 - 05 November 2017

TÜRK KÜLTÜRÜNDE GÖKYÜZÜ ALGISI

3. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 6 - 09 July 2017

TÜRK HALK İNANÇLARINDA GÖBEK BAĞI VE KADER İLİŞKİSİ

3. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 6 - 09 July 2017

MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE TÜRK KÜLTÜRÜNDE YUMURTA

2016 HOCA AHMET YESEVİ YILI ANISINA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.390

TÜRK DÜNYASI VE KIRGIZİSTAN GEÇİŞ DÖNEMLERİ RİTÜELLERİNİN MUKAYESESİ

1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 25 May 2016, pp.289-300

MASAL VE MASALIN DİĞER TÜRLERLE İLİŞKİSİ

TASTARAKAY'DAN KELOĞLAN'A TÜRK MASALLARI ULUSLARASI SEMPOZYUMU, AKMESCİT(SİMFEREPOL), Ukraine, 4 - 05 June 2013, pp.567-572

Türkiye de Masal Üzerine Yapılan Çalışmalar

TTASTARAKAY'DAN KELOĞLAN'A TÜRK MASALLARI ULUSLARASI SEMPOZYUMU, AKMESCİT(SİMFEREPOL), Ukraine, 4 - 05 June 2013, pp.597-616

50 Yıl İçinde TKAE Yayınları

TKAE 50. Yıl Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 October 2011, pp.219-224

Âşık Şenlik in Şiirlerinde Geçiş Dönemleri

Uluslararası Âşık Şenlik Sempozyumu, Kars, Turkey, 26 - 27 March 2012, vol.1, pp.1-6

Magtymguly Şygyrlary Neler Görünür Bu Dünya

TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ AKTARMA ÇALIŞMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, İstanbul, Turkey, 31 March - 01 April 2009, pp.233-235

Books & Book Chapters

Çocuklar İçin Türk Dünyasından Masallar

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2021

Çocuklar İçin Hacı Bektaş Veli

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2021

Çocuklar İçin Yunus Emre

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2021

Çocukları İçin Ahi Evran

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2021

Çocuklar İçin Türk Bengü Taşları

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2020

HALK EDEBİYATI VE KİMLİK İLİŞKİSİ

in: KÜLTÜR VE KİMLİK: DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR, HAYATİ BEŞİRLİ, ZEYNEP TEKTEN SÜRMELİ, Editor, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.229-239, 2020

Sözlü Anlatılar Çevresinde Metamorfoz ( Şekil Değiştirme-Don Değiştirme) ve Reenkarnasyon (Tenasüh) Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Göbeklitepe’xxden Endüstri 4.0’xxa Dil ve Edebiyat ve Tarih Çalışmaları, Kadir Adamaz, Bilal Elbir, Editor, Ekin, Ankara, pp.141-149, 2019

Türk Sözlü Anlatılarında Şekil Değiştirme Hulûl İlişkisi

in: Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan, İbrahim Dilek, İhsan Kalenderoğlu, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.547-554, 2019

Türk Kavramı ve Türk Dünyası Üzerine

in: Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.206-223, 2018

TÜRK DÜNYASINDA GEÇİŞ DÖNEMİ RİTÜELLERİ DOĞUM EVLENME ÖLÜM GELENEKLERİ

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ, Ankara, 2014

Avludan Gökyüzüne Barış'ın Dünyası; Uçurtmayı Vurmasınlar

in: Edebiyat ve Sinema, Fatih Sakallı, Editor, Hat Yayınevi, İstanbul, pp.389-406, 2011

Metrics

Publication

67

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals