Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EPİK ANLATILARDA DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜN DEĞİŞMESİ: KAHRAMANLAR VE NORMLAR

Milli Folklor, cilt.16, sa.32, ss.41-47, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe ve Almanca’daki Köpek Sözcüğüne Yer Veren Deyimlerin Karşılaştırılması

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.15, ss.1117-1127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşık Duran Bebek

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.7, sa.19, ss.313-314, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEYİMLER BAĞLAMINDA TÜRK VE ALMAN AİLE HAYATI

21 YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.5, sa.15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AŞIK ŞENLİĞİN ŞİİRLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.5, sa.14, ss.199-206, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deyimler Bağlamında Türk ve Alman Aile Hayatı

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Dergisi, cilt.5, sa.15, ss.179-185, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AĞIZ KOPUZUNDAN ÇENE ARPINA TÜRK ENSTRÜMANININ İZİNDE

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.4, sa.12, ss.191-199, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUSKANIN TARİHSEL VE İŞLEVSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU BAĞLAMDA ZEYNEDDİN BABA ÖRNEKLEMİ

TÜRKBİLİG, cilt.15, sa.30, ss.49-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kültürü El Kitabı

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.12, ss.221-223, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK HALK HEKİMLİĞİNDE ELMA

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.4, sa.11, ss.201-209, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SALIN KÖYÜ NDE MEZARDA ATEŞ YAKMA GELENEĞİ ÜZERİNE TESPİTLER

TÜRK KÜLTÜRÜ, cilt.7, sa.2, ss.133-138, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK DÜNYASINDA GEÇİŞ DÖNEMİ RİTÜELLERİ ÜZERİNE TESPİTLER

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.3, sa.9, ss.117-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Gelenek Bir Deyim Mürekkep Yalamak

TÜRKBİLİG, cilt.2014, sa.28, ss.127-132, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK DÜNYASINDA DOĞUM SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RİTÜELLER

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.2, sa.6, ss.155-162, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Mitolojisi Sözlüğü Altay Yakut

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.2, sa.4, ss.199-200, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR ÂŞIK BİR İNCELEME YOZGAT ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE ÂŞIK İHSAN ŞAŞAR

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.85-96, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011 Yılı Evliya Çelebi yılı İlan Edildi

Eğitimin Sesi, sa.37, ss.24-26, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Bir Köy Bir Âşık

HACI BEKTAŞ VElİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.8, sa.21, ss.103-162, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Yöntem Arayışları ve Mahalli Fıkra Tipinden Sosyo Psikolojik Gerçekliğe

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.3, ss.1093-1098

Ahilik Kültüründen Tüketici Hakem Heyetlerine Kültürel Değişmeler

2 Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.3, ss.1099-1106

Anlatılar ve Seyrani Seyrani’xxnin Ermişliği

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), Ankara, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.1148-1156

Türk Kültüründe Talih Kısmet İnancı ile Bu inancın Türk Dilinde Karşılığı Olan Deyimler

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018

Türk Kültüründe Kıyamet İnancı ve Bunun Dilimize Yansımaları

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) Tam Metin Bildiri Kitabı, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018

Türk Dünyası ve Develi’xxde Kız Arama-İsteme Üzerine Mukayeseli Bir Değerlendirme

V. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018, ss.436-447

Türkçe ve Romence’xxde Yaşayan Ortak Kılık Kıyafet İsimleri

Değerli meslektaşımız,IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018, ss.448-460

Divanü Lûgat-it Türk’te Geçen Teknik Terimler Üzerinden Türk Modernleşmesi Hakkında Tespitler

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.153

Kamus-ı Türkî’de Yer Alan Fen Bilimleri ve Mühendislik Terimleri Üzerine Değerlendirme

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.152

İSKİTLERDEN GÜNÜMÜZE BİR MEZAR GELENEĞİ ”SIRAYLA TOPRAK ATMAK”

TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2 - 05 Kasım 2017

TÜRK KÜLTÜRÜNDE GÖKYÜZÜ ALGISI

3. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 6 - 09 Temmuz 2017

TÜRK HALK İNANÇLARINDA GÖBEK BAĞI VE KADER İLİŞKİSİ

3. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 6 - 09 Temmuz 2017

MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE TÜRK KÜLTÜRÜNDE YUMURTA

2016 HOCA AHMET YESEVİ YILI ANISINA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.390

TÜRK DÜNYASI VE KIRGIZİSTAN GEÇİŞ DÖNEMLERİ RİTÜELLERİNİN MUKAYESESİ

1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Bishkek, Kırgızistan, 24 - 25 Mayıs 2016, ss.289-300

MASAL VE MASALIN DİĞER TÜRLERLE İLİŞKİSİ

TASTARAKAY'DAN KELOĞLAN'A TÜRK MASALLARI ULUSLARASI SEMPOZYUMU, AKMESCİT(SİMFEREPOL), Ukrayna, 4 - 05 Haziran 2013, ss.567-572

Türkiye de Masal Üzerine Yapılan Çalışmalar

TTASTARAKAY'DAN KELOĞLAN'A TÜRK MASALLARI ULUSLARASI SEMPOZYUMU, AKMESCİT(SİMFEREPOL), Ukrayna, 4 - 05 Haziran 2013, ss.597-616

50 Yıl İçinde TKAE Yayınları

TKAE 50. Yıl Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Ekim 2011, ss.219-224

Âşık Şenlik in Şiirlerinde Geçiş Dönemleri

Uluslararası Âşık Şenlik Sempozyumu, Kars, Türkiye, 26 - 27 Mart 2012, cilt.1, ss.1-6

Magtymguly Şygyrlary Neler Görünür Bu Dünya

TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ AKTARMA ÇALIŞMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, İstanbul, Türkiye, 31 Mart - 01 Nisan 2009, ss.233-235

Kitap & Kitap Bölümleri

HALK EDEBİYATI VE KİMLİK İLİŞKİSİ

KÜLTÜR VE KİMLİK: DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR, HAYATİ BEŞİRLİ, ZEYNEP TEKTEN SÜRMELİ, Editör, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, ss.229-239, 2020

Sözlü Anlatılar Çevresinde Metamorfoz ( Şekil Değiştirme-Don Değiştirme) ve Reenkarnasyon (Tenasüh) Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme

Göbeklitepe’xxden Endüstri 4.0’xxa Dil ve Edebiyat ve Tarih Çalışmaları, Kadir Adamaz, Bilal Elbir, Editör, Ekin, Ankara, ss.141-149, 2019

Türk Sözlü Anlatılarında Şekil Değiştirme Hulûl İlişkisi

Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan, İbrahim Dilek, İhsan Kalenderoğlu, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.547-554, 2019

Türk Kavramı ve Türk Dünyası Üzerine

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.206-223, 2018

TÜRK DÜNYASINDA GEÇİŞ DÖNEMİ RİTÜELLERİ DOĞUM EVLENME ÖLÜM GELENEKLERİ

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ, Ankara, 2014

Avludan Gökyüzüne Barış'ın Dünyası; Uçurtmayı Vurmasınlar

Edebiyat ve Sinema, Fatih Sakallı, Editör, Hat Yayınevi, İstanbul, ss.389-406, 2011