Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

River Basin Management

WATER RESOURCES OF TURKEY, cilt.2, ss.445-465, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EVALUATION OF WATER MANAGEMENT PRACTICES IN TURKEY

Journal Of Environmental Protection And Ecology, cilt.20, sa.2, ss.896-905, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changes in climate zones across Turkey

JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE, cilt.9, sa.1, ss.178-195, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of nitrate contamination in a transnational groundwater basin: a case study in the Ceylanpinar Plain, Turkey

Environmental Earth Sciences, cilt.76, sa.20, ss.1-11, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determination of total and fecal coliforms of Akyatan Lagoon in terms of microbiological pollution

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.8, sa.2, ss.1125-1132, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Water quality of Mediterranean coastal plains: conservation implications from the Akyatan Lagoon, Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.186, sa.11, ss.7631-7642, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Modeling rainfall-runoff pollution parameters using multiple linear regression technique: The case of Adana City - Turkey

Scientific Research And Essays, cilt.6, sa.14, ss.2964-2969, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

FORECASTING BACKWATER THROUGH BRIDGE CONSTRICTIONS IN MISSISSIPPI RIVER BASIN

RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS, cilt.25, sa.3, ss.315-328, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of computed water hammer pressures with test results for the Catalan power plant in Turkey

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.31, sa.1, ss.78-85, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on the urban rainfall runoff pollution in Adana City of Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.15, sa.3, ss.1387-1398, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on the Reservoir Sedimentation of Cakmak Dam Located in the Yesilirmak Basin

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.3, ss.715-721, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Investigation of Contribution of Various Road pavements to Environmental Noise Level on Highways: Adana Example

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.2, ss.415-429, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Entegre Su Kaynakları Yönetiminde WEAP Modelinin Kullanılması:Burdur Gölü Havzası Örneği

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.54-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ceylanpınar Ovası’nda Yeraltı Suyu Tuzluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli İncelenmesi

İklim Değişikliği ve Çevre, cilt.3, sa.1, ss.51-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GIS Supported Analysis of Environmental Impact Assessment in Dam Projects: Pamukkale Dam Example

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.32, ss.263-275, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ç.Ü. Anfi Tiyatroda Gerçekleşen Bahar Şenliklerinin Balcalı Hastanesine Etkilerinin Analiz ve Değerlendirilmesi

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.3, ss.53-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Bu Gürültüye Yol Kaplamalarının Etkilerinin İncelenmesi

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, sa.2, ss.83-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafikten Kaynaklana Çevresel Gürültü Haritaları ve Çukurova Üniversitesi Örneği

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.115-125, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akyatan Lagününde Su Kalitesinin Bilgisayar Destekli Analizi

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akyatan Lagününde Tuzluluk ve Bazı Kirlilik Düzeylerinin Saptanarak Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Dağılımlarının Belirlenmesi

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.187-199, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akyatan lagününde Tuzluluk Değişiminin Mevsimsel İzlenmesi

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.24, ss.165-178, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baraj Göllerinden Su Temininde Derinliğin Su Kalitesine Etkileri

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.353-361, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Köprü Yapısı Etrafındaki Su Yüzü Profilinin Modellenmesi

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.257-263, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Kaynaklarının Planlanmasında ÇED Uygulamaları ve Tepeköy Barajı Örneği

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.17, ss.191-201, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana Kenti Yüzeysel Akışa Geçen Yağmur Sularının Karakterizasyonu

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.17, ss.177-190, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Valve Type and Closure Schedule on a Wter Hammer

Journal of Qafqaz University, cilt.7, ss.115-128, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seri Bağlı Model Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon Prosesinde Evsel Atıksulardan Azot Giderimi

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.16, ss.111-120, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seka Bolu Müessesi Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Uygulamaları

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.16, ss.111-120, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Vana Türlerinin Su Darbesi Üzerine Etkisi

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.14, ss.1-12, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nonlineer Sığ-Su Dalga Denklemlerinin Dalga Kırılması Problemine Uygulanması

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.113-123, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyhan Barajı Taban Profilindeki Değişimlerin Hesabı

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.155-164, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denge Bacası Salınımının Bilgisayar İle Hesabı

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.87-96, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyedeki Bazı Baraj Haznelerinde Sediment Çökelmesi Üzerine Bir İnceleme

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakütesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.53-64, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yarı Kurak Bölgelerde Entegre Su Kaynakları Yönetimi: Burdur Gölü Havzası Örneği

1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi, Karaman, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019, ss.68-75

Evaluation of Sediment Deposition on Corum Dam Reservoir

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 22 Haziran 2018, cilt.471 identifier identifier

Sediment Deposition in Hasanlar Dam Reservoir by Bathymetric Field Studies

Proccedings of the 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 2018, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Akyatan Lagününde Tuzluluk Değişiminin Aylık İzlenmesi

Türkiye KIyıları’10 Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Çevresel Etki Değerlendirme Uygulamalarında Kullanımı

II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Gümüldür, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2005

Seri Bağlı Boru Hatlarında Su Darbesi İçin Bir Algoritma

I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Gümüldür, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2003

Tahtaköprü Baraj Yükseltilmesinin Gövde Stabilitesi bakımından İncelenmesi

DSİ Kalite Kontrıl Teknik Semineri, Fethiye, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001

Kentsel Altyapı Planlamasının Yeraltı Su Kaynakları Kirlenmesine Etkileri

I. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Kasım 1997

Su Darbesinin Bilgisayar Yardımı İle Hesabı

GAP I. Mühendislik Kongresi, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 1996

Uzun Dalga Denklemlerinin Karakteristikler Yöntemi İle Çözümü

GAP I. Mühendislik Kongresi, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 1996

Bazı Baraj Haznelerinde Katı Madde Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

DSİ Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 1994

Türkiye Akarsularının Taşkın Pikleri Frekans Analizi

DSİ Su Mühendisliğ Problemleri Semineri, Fethiye, Türkiye, 24 - 28 Eylül 1990, ss.11

Kitap & Kitap Bölümleri

River Basin Management

Water Resources of Turkey, Nilgün B. Harmancioglu, Dogan Altinbilek, Editör, Springer, ss.445-465, 2019

Su Kalitesi Açısından Sulak Alanlar ve Su Kaynakları ile Etkileşimi

Bölüm 9. Ekosistem Esaslı Su Kalitesi Yönetimi, Selek, Zeliha, Karaaslan Yakup, Editör, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, ss.345-372, 2019

Bölüm 1. Giriş

Ekosistem Esaslı Su Kalitesi Yönetimi, Zeliha Selek, Yakup Karaaslan, Editör, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, ss.1-5, 2019

Fluid Mechanics

Ç.Ü..Faculty of Eng.and Arch, 1994