Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2004 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans DHF 350-Akut Dişeti Enfeksiyonları

  • Lisans DHF 350 Diş sıkma ve/veya Diş Gıcırdatma

  • Lisans DF 350 Dişeti Büyümeleri

  • Lisans DHF350 Dişeti Büyümeleri ve Tümörleri

  • Lisans DHF 5301- Periodontal Sağlık ve Hastalıklar Hakkında Bireylerin Bilinçlendirilmesi

  • Lisans DHF 350 Akut Dişeti Enfeksiyonları-Aftöz Stomatit-Perikoronitis-Aftöz Lezyonlar-

  • Lisans DHF 350 Akut Dişeti hastalıkları