Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of a motivational video on flossing behaviour: A pilot study

INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL HYGIENE, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of the bracket types on microbial colonization and periodontal status

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.84, sa.6, ss.1062-1067, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KRONİK PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA KEMİKİÇİ DEFEKTLERİN DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.299-305, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hemodiyaliz hastalarında periodontal sağlık durumunun değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.29-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTALSAĞLIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.29-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periodontitis kardiyovasküler hastaliklar için bir risk faktörü müdür?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (.Acta Odontologica Turcica), cilt.26, sa.3, ss.195-199, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERİODONTİTİS KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İÇİNBİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR

GÜ Diş Hek Fak Derg, cilt.26, sa.3, ss.195-199, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flor salınım özellikli rezin uygulamasının mikrobiyal dental plak birikimi ve sitokin düzeyleri üzerine etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.8-14, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Periodontitisli Hastalarda Karotis İntima Media Kalınlıklarının Periodontitis Şiddeti ile İlişkilendirilerek Değerlendirilmesi

3rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, cilt.1, ss.939-954

Hyaluronic-acid as an adjunct to palatal healing evaluated using laser-doppler

TDB 23. International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.133

Assessment Of The Effect Of Mouth-Breathing On Periodontal Health By Computer-Assisted Infrared Thermography

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.132

Dijital Gülüş tasarımı ve CAD/CAM Seramik Restorasyonlar ile Maksiller Anterior Dişlerin Estetik restorasyonu: 2 Vaka Sunumu

Türk Prostodont Ve İmplantoloji Derneği 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Effect of the bracket types on microbial colonization and periodontal status

FDI 101 st. Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, cilt.63, ss.380-399 Creative Commons License

Characteristic Subgingival Microbiota in Periodontitis Patients with Acute Coronary Syndrome

2012 IADR General Session, Iguaçu Falls, Brezilya, 20 - 23 Haziran 2012, cilt.91, ss.3006

Diverse but Differing Bacterial Populations in Gingival Fluid and Subgingival Samples

American Society for Microbiology 2010, San Diego, California, Amerika Birleşik Devletleri, 23 Mayıs - 27 Haziran 2010

Fibroepitelyal Hiperplazi: Bir Vaka Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2009

Circulating Antibody Levels Against PAMPs of Periodontopathogens Increase Cardiovascular Risk

87th General Session of the IADR/AADR/CADR, Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2009, cilt.88, ss.2994

“Systemic Immunoinflammatory Markers in Periodontitis Patients with Acute Myocardial Infarction”

(6th General SessionExhibition of the IADR 32nd Meeting of the CADR, Toronto, Kanada, 2 - 05 Temmuz 2008, cilt.87, ss.62

Endodontik Tedavi sırasında oluşan periodontal Hasarın Giderilmesi: Olgu Raporu

Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Konak Genomu ve Bireyselleştirilmiş Periodontal Tedavi

Güncel Periodontoloji Çalışmaları, Servet Kesim, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.43-52, 2020

Genetik Faktörlerin Periodontal Hastalıklara Etkisi

Güncel Periodontoloji Çalışmaları, Servet Kesim, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.35-41, 2020