Araştırma Alanları

  • Organik Kimya

  • Boya ve Boyarmaddeler Kimyası

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Organik Bileşiklerin Fotokimyası

  • Organik Reaksiyon Mekanizmaları

  • Organik Spektroskopi