Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2020 Top Downloaded Paper 2018-2019 in European Journal Of Organic Chemistry (Proton sensitive functional organic fluorescent dyes based on coumarin-imidazo[1,2-a]pyrimidine; syntheses, photophysical properties, and investigation of protonation ability)

    John Wiley & Sons, Inc.

Burslar

  • 2012 - 2013 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1064

h-indeksi (WOS): 19