Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kent Kır Arasındaki Fonksiyonel ve Mekânsal BağlantılarınYeniden Şekillenmesi ve Planlama: İzmir Örneği

Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu: “Planlama, Kavramlar ve Arayışlar”, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri

3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Turkey, 14 - 16 October 2015

Antik Likya’nın Başkenti Patara’da Güncel Koruma Sorunları

Avrupa Konseyi Bern Konvansiyonu Heyeti Patara Toplantısı, habitatların durumunu değerlendirmek ve koruma sorunlarını saptamak amacıyla yapılmıştır., 11 July - 11 November 2015

Anadolu’da Kültürel Ve Doğal Mirasın Unesco Dünya Miras Listesi’ne Girmesi İçin Yapılması Gerekli Çalışmalar: Bergama, Mardin Ve Diyarbakır Örnekleri

I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Anadolu’da Kentleşme Ve Kurumsallaşma: Değişim Ve Dönüşüm, 22 - 23 October 2015

Diyarbakır Dicle Vadisi Doğa Parkı Peyzaj Projesi

I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi Yerel Peyzajlar Ve Koruma Sorunları, Ankara, Turkey, 15 - 17 October 2015

Antik Likya’nın Başkenti Patara’da Günce Koruma Sorunları

I. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Tarihi Kentsel Çevre, Amasra Üniversitesi, 24 - 25 June 2015

Books & Book Chapters

DEĞİŞEN KENT KIR İLİŞKİLERİ, BÖLGESEL/ YEREL KALKINMA ve TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ

in: YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN DİNAMİKLER, Şahin Mehmet Tahsin; Altuğ Fatih, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.349-382, 2021