Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Obez Hastalarda Bilişsel Faktörler, Beden Algısı ve Yeme Davranışları Arasındaki İlişki

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, cilt.9, sa.2, ss.113-122, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cognitive functions in opioid-dependent males according to duration of abstinence

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.33, sa.1, ss.50-58, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Successful treatment of auditory hallucinations in a schizophrenia patient with the use of clonidine

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.32, sa.3, ss.271-274, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier