Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Letters, Department Of Hıstory, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Animasyon destekli haritalarla tarih öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve mekân algılarına etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Eğitimi (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Meşrutiyet’ten Cumhuriyete siyasi fikir akımlarının tarih eğitimine yansımaları (1908-1931)

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English