Assoc. Prof. TUBA ŞENGÜL BİRCAN


Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Teacher Training, Creative Drama in Education


Names in Publications: Bircan, T. Ş., Bircan, Tuba Şengül, Şengül, Tuba, Şengül-Bircan, Tuba

Email: tubabircan@gazi.edu.tr
Other Email: tbsengul@gmail.com
Web: https://avesis.gazi.edu.tr/13449
Office: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna binası 5.kat no: 532
Address: tbsengul@gmail.com tubabircan@gazi.edu.tr

Metrics

Publication

43

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

34

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

22

H-Index (TrDizin)

3

Project

3

Thesis Advisory

2

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli), Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Letters, Department Of Hıstory, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Animasyon destekli haritalarla tarih öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve mekân algılarına etkisi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Eğitimi (Dr)

2006

2006

Postgraduate

Meşrutiyet’ten Cumhuriyete siyasi fikir akımlarının tarih eğitimine yansımaları (1908-1931)

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Teacher Training

Creative Drama in Education

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2014 - 2020

2014 - 2020

Assistant Professor

Cankiri Karatekin University, Faculty Of Letters, Department Of Educatıonal Scıences

2013 - 2014

2013 - 2014

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2006 - 2013

2006 - 2013

Research Assistant

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2002 - 2006

2002 - 2006

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Tarihi 1

Postgraduate

Postgraduate

Alanyazın İncelemesi

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Oyun Uygulamaları Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Proje Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Bilgi Okuryazarlığı

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Drama Etkinliklerinin Planlanması

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

ALAN YAZIN İNCELEMELERİ

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Tarihi 2

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM BİLİLMLERİNE GİRİŞ

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Tarih Öğretiminde Haritaların Kullanımı ve Önemi

ŞENGÜL BİRCAN T., SAFRAN M.

KEFAD , vol.4, no.2, pp.461-476, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Tarih Ders Kitaplarıyla İlgili Tezlere Eleştirel Bir Bakış

ŞENGÜL BİRCAN T.

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.162-175

2018

2018

Tarih Öğretmenlerinin Perspektifinden Drama Temelli Tarih Dersleri

ŞENGÜL BİRCAN T.

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1125-1132

2016

2016

Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

ŞENGÜL BİRCAN T.

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.140

2016

2016

Tarih öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir inceleme: Çankırı örneği

ŞENGÜL BİRCAN T.

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.2274-2275

2010

2010

6 Years Old Preschool Children s Perception of Past

ZEMBAT R., ŞENGÜL BİRCAN T., ÖZDEMİR BECEREN B., ÜNSAL F. Ö.

12th Annual International Conference on Education 24-27 of May 2010, Athens Institute for Education and Research Athens, Greece., Atina, Greece, 24 - 27 May 2010, pp.299-310

2011

2011

History Teaching and Maps

ŞENGÜL BİRCAN T., SAFRAN M.

I. Internationa Congress on Curicculum and Instraction, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.352

2011

2011

”Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi” Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.

ŞENGÜL BİRCAN T., TOKDEMİR M. A.

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.67

2010

2010

Activity models about using drama method in history lessons

ŞENGÜL BİRCAN T.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.3155-3159 identifier identifier

2009

2009

Tarih Öğretimi için Yaratıcı Ortamlar

ŞENGÜL BİRCAN T., AKÇA BERK N.

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (1-3 Mayıs 2009), 1 - 03 May 2009

2008

2008

Oyunlarla Tarih Öğretimi

ŞENGÜL BİRCAN T., AKÇA BERK N., GÜLTEKİN F.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitim Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.558-562

Books & Book Chapters

2022

2022

TEMEL EĞİTİMDE TARİHİ KONULARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİMDİCİLİK DÜŞÜNME EĞİLİMİNE KARŞI BİR SEÇENEK: TARİHSEL BAKIŞ AÇISI ALMAK

Şengül Bircan T., Elbay S.

in: Türk Dünyası Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. Mehmet Şahingöz’e Armağan, Necdet HAYTA,Hamza KELEŞ,Cengiz DÖNMEZ,Tuğba BELENLİ,Tuğba ORTAÇ, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.99-113, 2022 Creative Commons License

2022

2022

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN “YARATICILIK GELİŞTİRME” KONUSUNA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

Şengül Bircan T., Yavuz Y.

in: Bir Ömür Tarihle Yaşamak: Prof. Dr. Refik Turan, Necdet HAYTA,Mehmet Ali ÇAKMAK,Togay BİRBUDAK,Koray TOPTAŞ,Selen YAKAR, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.93-105, 2022 Creative Commons License

2020

2020

Lise Düzeyi İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Etkinlikleri

ŞENGÜL BİRCAN T., AKÇA BERK N., GÜLTEKİN F., ÖZTAŞ S., GÜNGÖR AKINCI B. A., IŞIK H.

in: İstiklal Marşı’mız ve Mehmet Akif Ersoy Etkinlikleri El Kitabı, Selahattin Kaymakçi, Adnan Altun, Neval Akça Berk, Fatma Gültekin, Editor, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, pp.189-353, 2020

2019

2019

Eğitimin Amaçları ve İşlevleri

ŞENGÜL BİRCAN T.

in: Eğitime Giriş, Mehmet Şahin, Tufan Aytaç, Editor, PegemA Akademi, Ankara, pp.22-44, 2019

2019

2019

Martin Buber

ŞENGÜL BİRCAN T.

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler, Mustafa Safran, Editor, TC Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.165-180, 2019

2015

2015

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Edebi Ürün Olarak ”Şiir” Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ŞENGÜL BİRCAN T., ARIDİL Ş.

in: Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu, Mehmet Şahingöz, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, pp.361-371, 2015

2014

2014

Tarih Öğretiminde Drama

Şengül Bircan T.

in: Tarih Nasıl Öğretilir, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan, İstanbul, pp.288-298, 2014

2014

2014

Tarih Öğretimi ve Animasyonlar

Şengül Bircan T.

in: Tarih Nasıl Öğretilir, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan, İstanbul, pp.362-370, 2014

2013

2013

Tarih IV Etkinlikleri

Şengül Bircan T.

in: Tarih Öğretmenlerine Aktif Tarih Ortamı için 100 Etkinlik, Bahri Ata, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.100-145, 2013

2010

2010

Politika Olarak Eğitim

Şengül Bircan T.

in: Günümüzde Eğitimi John Dewey, Talip Öztürk,Bahri Ata,Joseph Ratner, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.98-102, 2010