Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.589-598, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Bakış Açısından FATİH Projesi

Journal of Turkish Studies, cilt.13, sa.21, ss.157-172, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metaphors of History Teachers Candidates in Turkey on Teaching Profession

International Journal of Educational Methodology, cilt.4, sa.2, ss.83-93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study on reading habits of social studies and history teachers in Turkey

Educational Research and Reviews, cilt.12, sa.10, ss.569-582, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, cilt.9, sa.1, ss.25-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Teaching History of the Based Technology to the Academic Achievement and Perception of Space of the Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, sa.3, ss.564-577, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tarih Öğretiminde Haritaların Kullanımı ve Önemi

KEFAD, cilt.4, sa.2, ss.461-476, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Öğretim ProgramınaYönelik Öğretmen Görüşleri

Ankara Üni. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.2, ss.345-367, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Activity models about using drama method in history lessons

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.2, sa.2, ss.3155-3159, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasi Düşünce Akımları ve Tarih Ders Programlarındaki Düşünsel Değişim (1908-1930)

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, cilt.40, ss.1-35, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel ve Çağdaş Eğitim Anlayışında İlgi ve Disiplin

Milli Eğitim, sa.166, ss.133-137, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarih Ders Kitaplarıyla İlgili Tezlere Eleştirel Bir Bakış

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.162-175

Tarih Öğretmenlerinin Perspektifinden Drama Temelli Tarih Dersleri

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.1125-1132

Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.140

Tarih öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir inceleme: Çankırı örneği

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.2274-2275

6 Years Old Preschool Children s Perception of Past

12th Annual International Conference on Education 24-27 of May 2010, Athens Institute for Education and Research Athens, Greece., Atina, Yunanistan, 24 - 27 Mayıs 2010, ss.299-310

History Teaching and Maps

I. Internationa Congress on Curicculum and Instraction, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.352

”Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi” Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.67

Activity models about using drama method in history lessons

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.3155-3159 identifier identifier

Tarih Öğretimi için Yaratıcı Ortamlar

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (1-3 Mayıs 2009), 1 - 03 Mayıs 2009

Oyunlarla Tarih Öğretimi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitim Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.558-562

Kitap & Kitap Bölümleri

Lise Düzeyi İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Etkinlikleri

İstiklal Marşı’mız ve Mehmet Akif Ersoy Etkinlikleri El Kitabı, Selahattin Kaymakçi, Adnan Altun, Neval Akça Berk, Fatma Gültekin, Editör, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, ss.189-353, 2020

Martin Buber

Dünya Eğitimine Yön Verenler, Mustafa Safran, Editör, TC Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.165-180, 2019

Eğitimin Amaçları ve İşlevleri

Eğitime Giriş, Mehmet Şahin, Tufan Aytaç, Editör, PegemA Akademi, Ankara, ss.22-44, 2019

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Edebi Ürün Olarak ”Şiir” Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu, Mehmet Şahingöz, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, ss.361-371, 2015

Tarih Öğretiminde Drama

Tarih Nasıl Öğretilir, Mustafa Safran, Editör, Yeni İnsan, İstanbul, ss.288-298, 2014

Tarih Öğretimi ve Animasyonlar

Tarih Nasıl Öğretilir, Mustafa Safran, Editör, Yeni İnsan, İstanbul, ss.362-370, 2014