Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

How Does Dental Trauma Affect the Quality of Life in Turkish Families?

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, vol.15, no.6, pp.563-567, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A retrospective study of traumatic dental injuries

DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.30, no.2, pp.154-161, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Knowledge of Dentists in the Management of Traumatic Dental Injuries in Ankara, Turkey

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, vol.11, no.1, pp.23-30, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Clinical and radiographic outcomes of calcium hydroxide and formocresol pulpotomies performed by dental students

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.108, no.5, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mesiodens as a risk factor in treatment of trauma cases CASE REPORT

DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.25, no.2, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of two types of appliances on orofacial dysfunctions of disabled children

BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES, vol.53, no.105, pp.111-123, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Evaluation of a new intraoral controlled fluoride release device

CARIES RESEARCH, vol.39, no.3, pp.191-194, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The evaluation of the approach of Turkish dentists to oral health of disabled patients: A pilot study

BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES, vol.50, no.98, pp.47-57, 2004 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The effect of air abrasion with two new bonding agents on composite repair

OPERATIVE DENTISTRY, vol.28, no.2, pp.149-154, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of bonding agents on microleakage and bond strength of sealant.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.76, no.5, pp.1063, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier

Enamel fluoride levels after orthodontic band cementation with glass ionomer cement

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.18, no.1, pp.81-87, 1996 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Çocuk Algı Ölçeğinin (CPQ8-10) Türkçe Çevirisinin Pedodonti Kliniğinde Geçerliğinin Değerlendirilmesi.

Atatürk ÜnivDiş Hek Fak Derg Atatürk ÜnivDiş Hek Fak Derg, vol.30, no.2, pp.282-289, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Conservative Treatment of a Mural Unicystic Ameloblastoma in Child Patient

Clinical Dental Research, vol.43, no.3, pp.139, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dental apseyi taklit eden bir patoloji: fasiyal pleksiform nörofibroma

Acta Odontologica Turcica, vol.36, no.1, 2019 (Other Refereed National Journals)

Süt ve genç sürekli diş travmalarında acil yaklaşımlar

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, vol.3, no.1, pp.6-17, 2017 (Other Refereed National Journals)

Horizontal kök kırığı olgusunda uzun süreli splint kullanımı sonrası prognoz: olgu bildirimi

Acta Odontologica Turcica, vol.33, no.3, 2017 (Other Refereed National Journals)

Pulp Prognosis of crown-related fractures, in relation to presence of luxation injuriy and root development stage.

Oral Health and Dental Manegement, vol.16, no.1, pp.1-5, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MULTIPLE CROWN FRACTURES OF PERMANENT MOLARS: ANUNCOMMON CASE OF INDIRECT TRAUMA

CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH, vol.41, no.1, pp.49-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Engelli Çocuklarda Orofasiyal Bozukluklar

Türkiye KlinikleriÇocuk Dişhekimliği Özel dergisi, vol.2, no.3, pp.18-27, 2016 (Other Refereed National Journals)

wMTA ile parsiyel amputasyon sonrası renklenme sorunu olgu bildirimi

Acta Odontologica Turcica, vol.33, no.3, pp.140-144, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ketone Utilization Disorder and Hypodontia

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, vol.2, no.2, pp.99-101, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The effect of temperature on Bisphenol A elution from dental resins

Journal of Contemporary Dental Practice, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Induction of Maturogenesis by Partial Pulpotomy 1 Year Follow Up

Case Reports in Dentistry, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Maxillofacial Trauma Due to A Horse Hoof Kick Report of A Case

Arch Clin Exp Surg, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Hastalarda Acil Diş Tedavilerinin Retrospektif Değerlendirmesi

GÜ Diş Hek. Fak. Dergisi, no.29, pp.7-11, 2012 (Other Refereed National Journals)

In vivo evaluation of impression material disinfection with different disinfectant agents

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.52-59, 2009 (Other Refereed National Journals)

Vital pulpa tedavilerinde protein ve gen terapileri

H.Ü Diş Hek. Fak. Derg., vol.2, no.31, pp.54-63, 2007 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel Engelli Çocuklarda Diş Erozyonu ve DMFT Değerlendirmesi

G.Ü.Dişhek.Fak.Derg, no.2, pp.15-21, 2003 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Hastalarda Endotrakeal Entübasyon ve İntraoral Komplikasyonlar

Anestezi Dergisi, vol.4, no.4, pp.184-188, 1996 (Other Refereed National Journals)

Süt Dişi Kanal Patlarının Dentin Duvar Adaptasyonu

GÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2, no.13, pp.69-73, 1996 (Other Refereed National Journals)

Normal ve zihinsel özürlü çocuklarda oral fonksiyonların maloklüzyon gelişimi üzerindeki rolü

Türk Pedodonti Dergisi, vol.5, no.1, pp.32-36, 1992 (Other Refereed National Journals)

12 14 yaş grubu Türk çocuklarındaMine hipoplazilerinin dağılım ve etyolojik nedenlerinin araştırılması

A. Ü.Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.19, no.1, pp.83-90, 1992 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel özürlü çocuklara pedodonti kliniğinde verilen hizmetlerin değerlendirilmesi

A. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.18, 1991 (Other Refereed National Journals)

Pulpatomi uygulamalarında rezinleştirici tedavinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

A. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.18, pp.37-42, 1991 (Other Refereed National Journals)

Yeni bir denti adheziv Gluma kullanılarak yapılan kompozit restorasyonlarda pulpal değişimlerin incelenmesi

H. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.164, no.2, pp.113-118, 1990 (Other Refereed National Journals)

Aktif Ortodontik Tedavi Sırasında Apeksifikasyon

Turkish Journal of Orthodontics, vol.2, no.2, pp.357-360, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dilasere Bir Maksillar Kesicinin Ortodontik Tedavisi

Turkish Journal of Orthodontics, vol.2, no.2, pp.361-364, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedodonti hastalarına verilen dişhekimliği hizmetlerinin dağılımı konusunda 3 yıl süreli bir klinik değerlendirme

. A. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.16, no.1, pp.129-134, 1989 (Other Refereed National Journals)

Süt dişi kanal tedavilerinde Glutaraldehit

G. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.91-104, 1989 (Other Refereed National Journals)

Kök ucu Patolojisi Bulunan Retine Süt Dişlerine Endodontik ve Cerrahi Yaklaşım

. Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Dergisi, vol.1, no.3, pp.160-163, 1987 (Other Refereed National Journals)

Amelogenezis İmperfekta ile Birlikte Görülen Taurodontism

Türk Dişhekimliği Birliği Dergisi, vol.1, no.1, pp.20-23, 1986 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş travmalarında acil yaklaşımlar

Çukurova Diş Hekimliği Günleri, Kahramanmaraş, Turkey, 16 - 18 November 2018

Çocuk Dişhekimliğine genel bakış

Ahmet Yesevi Üniversitesi,Kazakistan, 11 December 2017

. Down sendromlu bireylerde ağız ve diş sağlığı

Down Sendromu Derneği, Turkey, 04 March 2017

Nekrotik genç daimi molar dişte rejeneratif endodontik tedavi olgu raporu

23. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Greece, 24 - 28 September 2016

Engelli Çocuklar ve Diş hekimliği

G.Ü. Diş Hek. Fak. Mezunlar günü Etkinlikleri, Turkey, 06 May 2016

A preventive approach to two non syndromic pediatric patients wirh oral self mutiliation

25th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry 1-4 July 2015 Glasgow, UK, 1 - 04 July 2015

Pedodontide engelli hasta yaklaşımı

1.engelsiz gülüşler sempozyumu, Turkey, 24 - 26 March 2015

Two Case Reports About The Prognosis of Delayed Replantation

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2014

How does dental trauma affect the quality life of families

18th World Congress on Dental Traumatology, 19 - 21 June 2014

Maksillofasiyal Travma Bir olgu bildirimi

17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 23 May 2010

Travma olgularında risk faktörü olarak mesiodens

15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2007

Aktif Ortodontik Tedavi Sırasında Apeksifikasyon

GATA dişhekimliği Bilimleri Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 May 1989

Books & Book Chapters