Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How Does Dental Trauma Affect the Quality of Life in Turkish Families?

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, cilt.15, sa.6, ss.563-567, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A retrospective study of traumatic dental injuries

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.30, sa.2, ss.154-161, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Knowledge of Dentists in the Management of Traumatic Dental Injuries in Ankara, Turkey

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, cilt.11, sa.1, ss.23-30, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Accuracy of an Electronic Apex Locator: A Clinical Evaluation in Primary Molars with and without Resorption

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.35, sa.3, ss.255-258, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical and radiographic outcomes of calcium hydroxide and formocresol pulpotomies performed by dental students

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.108, sa.5, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mesiodens as a risk factor in treatment of trauma cases CASE REPORT

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.25, sa.2, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of two types of appliances on orofacial dysfunctions of disabled children

BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.53, sa.105, ss.111-123, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of a new intraoral controlled fluoride release device

CARIES RESEARCH, cilt.39, sa.3, ss.191-194, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The evaluation of the approach of Turkish dentists to oral health of disabled patients: A pilot study

BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.50, sa.98, ss.47-57, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of air abrasion with two new bonding agents on composite repair

OPERATIVE DENTISTRY, cilt.28, sa.2, ss.149-154, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of bonding agents on the microleakage and bond strength of sealant in primary teeth

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.26, sa.5, ss.436-441, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of bonding agents on microleakage and bond strength of sealant.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.76, sa.5, ss.1063, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Enamel fluoride levels after orthodontic band cementation with glass ionomer cement

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.18, sa.1, ss.81-87, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of orofacial dysfunction using the NOT-S method in a group of Turkish children with cerebral palsy

EUROPEAN ARCHIVES OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.21, sa.2, ss.215-221, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Çocuk Algı Ölçeğinin (CPQ8-10) Türkçe Çevirisinin Pedodonti Kliniğinde Geçerliğinin Değerlendirilmesi.

Atatürk ÜnivDiş Hek Fak Derg Atatürk ÜnivDiş Hek Fak Derg, cilt.30, sa.2, ss.282-289, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Conservative Treatment of a Mural Unicystic Ameloblastoma in Child Patient

Clinical Dental Research, cilt.43, sa.3, ss.139, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental apseyi taklit eden bir patoloji: fasiyal pleksiform nörofibroma

Acta Odontologica Turcica, cilt.36, sa.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Evaluation of Sedation Procedures used for Dental Treatments of Children

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.30, sa.2, ss.184-187, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Süt ve genç sürekli diş travmalarında acil yaklaşımlar

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.3, sa.1, ss.6-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Horizontal kök kırığı olgusunda uzun süreli splint kullanımı sonrası prognoz: olgu bildirimi

Acta Odontologica Turcica, cilt.33, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulp Prognosis of crown-related fractures, in relation to presence of luxation injuriy and root development stage.

Oral Health and Dental Manegement, cilt.16, sa.1, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MULTIPLE CROWN FRACTURES OF PERMANENT MOLARS: ANUNCOMMON CASE OF INDIRECT TRAUMA

CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH, cilt.41, sa.1, ss.49-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Çocuklarda Orofasiyal Bozukluklar

Türkiye KlinikleriÇocuk Dişhekimliği Özel dergisi, cilt.2, sa.3, ss.18-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

wMTA ile parsiyel amputasyon sonrası renklenme sorunu olgu bildirimi

Acta Odontologica Turcica, cilt.33, sa.3, ss.140-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ketone Utilization Disorder and Hypodontia

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.2, sa.2, ss.99-101, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of temperature on Bisphenol A elution from dental resins

Journal of Contemporary Dental Practice, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Induction of Maturogenesis by Partial Pulpotomy 1 Year Follow Up

Case Reports in Dentistry, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Maxillofacial Trauma Due to A Horse Hoof Kick Report of A Case

Arch Clin Exp Surg, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hastalarda Acil Diş Tedavilerinin Retrospektif Değerlendirmesi

GÜ Diş Hek. Fak. Dergisi, sa.29, ss.7-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vivo evaluation of impression material disinfection with different disinfectant agents

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.52-59, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vital pulpa tedavilerinde protein ve gen terapileri

H.Ü Diş Hek. Fak. Derg., cilt.2, sa.31, ss.54-63, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Engelli Çocuklarda Diş Erozyonu ve DMFT Değerlendirmesi

G.Ü.Dişhek.Fak.Derg, sa.2, ss.15-21, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hastalarda Endotrakeal Entübasyon ve İntraoral Komplikasyonlar

Anestezi Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.184-188, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt Dişi Kanal Patlarının Dentin Duvar Adaptasyonu

GÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.13, ss.69-73, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Normal ve zihinsel özürlü çocuklarda oral fonksiyonların maloklüzyon gelişimi üzerindeki rolü

Türk Pedodonti Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.32-36, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 14 yaş grubu Türk çocuklarındaMine hipoplazilerinin dağılım ve etyolojik nedenlerinin araştırılması

A. Ü.Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.19, sa.1, ss.83-90, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel özürlü çocuklara pedodonti kliniğinde verilen hizmetlerin değerlendirilmesi

A. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.18, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulpatomi uygulamalarında rezinleştirici tedavinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

A. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.18, ss.37-42, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni bir denti adheziv Gluma kullanılarak yapılan kompozit restorasyonlarda pulpal değişimlerin incelenmesi

H. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.164, sa.2, ss.113-118, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif Ortodontik Tedavi Sırasında Apeksifikasyon

Turkish Journal of Orthodontics, cilt.2, sa.2, ss.357-360, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilasere Bir Maksillar Kesicinin Ortodontik Tedavisi

Turkish Journal of Orthodontics, cilt.2, sa.2, ss.361-364, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pedodonti hastalarına verilen dişhekimliği hizmetlerinin dağılımı konusunda 3 yıl süreli bir klinik değerlendirme

. A. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.16, sa.1, ss.129-134, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt dişi kanal tedavilerinde Glutaraldehit

G. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.91-104, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök ucu Patolojisi Bulunan Retine Süt Dişlerine Endodontik ve Cerrahi Yaklaşım

. Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.160-163, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amelogenezis İmperfekta ile Birlikte Görülen Taurodontism

Türk Dişhekimliği Birliği Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.20-23, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diş travmalarında acil yaklaşımlar

Çukurova Diş Hekimliği Günleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2018

Çocuk Dişhekimliğine genel bakış

Ahmet Yesevi Üniversitesi,Kazakistan, 11 Aralık 2017

. Down sendromlu bireylerde ağız ve diş sağlığı

Down Sendromu Derneği, Türkiye, 04 Mart 2017

Nekrotik genç daimi molar dişte rejeneratif endodontik tedavi olgu raporu

23. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Yunanistan, 24 - 28 Eylül 2016

Olgu Raporu Komplike Travma Olgusunda Multidisipliner Tedavi Prosedürü

13 th Internaional Congress of Endodontics, 26 - 29 Mayıs 2016

Engelli Çocuklar ve Diş hekimliği

G.Ü. Diş Hek. Fak. Mezunlar günü Etkinlikleri, Türkiye, 06 Mayıs 2016

A preventive approach to two non syndromic pediatric patients wirh oral self mutiliation

25th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry 1-4 July 2015 Glasgow, UK, 1 - 04 Temmuz 2015

Pedodontide engelli hasta yaklaşımı

1.engelsiz gülüşler sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Mart 2015

Two Case Reports About The Prognosis of Delayed Replantation

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

How does dental trauma affect the quality life of families

18th World Congress on Dental Traumatology, 19 - 21 Haziran 2014

Maksillofasiyal Travma Bir olgu bildirimi

17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010

Travma olgularında risk faktörü olarak mesiodens

15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2007

Aktif Ortodontik Tedavi Sırasında Apeksifikasyon

GATA dişhekimliği Bilimleri Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 1989

Kitap & Kitap Bölümleri