Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türk Mimarisinde Çapraz “X” Motif ve İkonografisi

Manas , vol.9, no.4, pp.2263-2285, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mersin in Ala Çuvalları

Kültür ve Sanat Dergisi , no.1, pp.66-69, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sinop Hızır İlyas Zaviyesi

Gazi Sanat Dergisi , no.2, pp.45-52, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

İçel Dokumaları

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , no.44, pp.175-179, 1986 (Peer-Reviewed Journal)

Afganlar Tekkesi Köşkü

Türkiyemiz , no.42, pp.6-10, 1984 (Non Peer-Reviewed Journal)

İstanbul Türk Mimarisinde Renkli Taş Süslemeler

Türkiyemiz , no.40, pp.1-12, 1983 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MİLLİ MÜCADELE’NİN ALP KADINLARINA AİT MEZARTAŞLARI

Türk Dünyasında Alp Kadın Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 March 2022, pp.308-321

TÜRK SANATINDA ve TASARIMINDA KİMLİK HAKKINDA

3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu , 1 - 03 October 2020, vol.1, pp.19-23 Creative Commons License

Sanat TarihindeBir Alp KadınProf.Dr. Beyhan Karamağaralı

3.Alp Kadın Çalıştayı, Ankara, Turkey, 5 - 08 March 2018, pp.81-88

Ortaçağ Türk Mimarisinde Ok Yay Motifleri ve İkonografisi

2. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 December 2015, pp.251-268

Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Programlarının Sanat Tarihi Dersleri Açısından değerlendirilmesi

Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016, pp.726-753

Türk Sanatında ve Tasarımınnda Kimlik

1.Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017

Türk Kadını ve Sanat

Gazi Üniversitesi Türk sanatı Topluluğu Alp kadın Panel ve dia gösterileri, Ankara, Turkey, 08 March 2016

Projeden Uygulamaya Bir Anıtkabir Hikayesi

XII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Ortaçağ Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2008, vol.1, pp.491-510

Ortaçağ da Sinop Şehri ve Tersanesi

V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 20 April 2001, pp.161-178

Kayseri de Şah Kutluğ Han Kümbeti

9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Bildiriler, İstanbul, Turkey, 23 - 27 September 1991, pp.393-406

Zeyne de Şeyh Semerkandi Zaviyesi

2. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, Mersin, Turkey, 2 - 04 December 1988, pp.63-68

Karakeçili Oymağı Halıları

I. Milletlerarası Türk Halı Kongresi’, İstanbul, Turkey, 7 - 14 October 1984

Books & Book Chapters

TÜRK SANAT TARİHİNDE KADIN

in: Kadın ve Kültür, Prof. Dr. Fulya Bayraktar - Doç. Dr. Zeliha Kayahan, Editor, Aktif Yayınevi, Ankara, pp.29-52, 2022 Creative Commons License

Ortaçağ Türk Mimarisinde Ok ve Yay Motifleri ve İkonografisi

in: 2.Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, j.Özlem Oktay Çerezci,Halenur Katipoğlu, Editor, İnce Denizcilik Tic.A.Ş., İstanbul, pp.251-268, 2018

“Kayseri’de Eratna Türbeleri”,

in: Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, , Editor, Kültür ve Turizm bakanlığı, Ankara, pp.371-389, 2006

Sinop Hapishanesi

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2004

“Beypazarı Boğazkesen Kümbeti ve Mihrabındaki Balık Figürü Hakkında.”,

in: Prof Dr Haluk Karamağaralı Armağanı, , Editor, Türk Diyanet Vakfı, Ankara, pp.225-243, 2002

Metrics

Publication

47

Project

15

Thesis Advisory

40

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals