Öğr.Gör.Dr.

ALPER ALTUNÇEKİÇ


Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Pr.

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

2001 - 2003

2001 - 2003

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Web destekli probleme dayalı öğrenme ortamlarının bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi örneği

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2003

2003

Yüksek Lisans

Fen bilgisi öğretmen adaylarının piller ve elektroliz hücreleri konusundaki kavram yanılgıları

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Araştırma Alanları

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Gazi Üniversitesi, Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

2016 - 2020

2016 - 2020

Öğretim Görevlisi Dr.

Gazi Üniversitesi

2009 - 2011

2009 - 2011

Uzman

Gazi Üniversitesi, Rektörlük

2002 - 2009

2002 - 2009

Öğretim Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr.

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

WEB TASARIMI

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

2010-2020 Yılları Arasında Mobil Öğrenme Çalışmalarının İçerik Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Altunçekiç A.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.40, sa.3, ss.1087-1104, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

ALTUNÇEKİÇ A. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , KUKUL V.

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.33-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

ORTA ÖĞRETİM KADEMESİNDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KKTC ÖRNEĞİ

ALTUNÇEKİÇ A. , ERDEN A., AYTAÇ T.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.761-782, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

AYTAÇ T., ALTUNÇEKİÇ A.

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, sa.3, ss.867-884, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ALTUNÇEKİÇ A. , AKSU M. L.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.239-250, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Web Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Ortamlarının Fen Öğretimi Dersi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Etkisi

Altunçekiç A.

Türkiye Sosyal AraştırmalarDergisi, cilt.14, sa.3, ss.161-174, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 5E ÖĞRETİM MODELİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BOZDOĞAN A. E. , ALTUNÇEKİÇ A.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.579-590, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ

ALTUNÇEKİÇ A. , YAMAN S., KORAY Ö.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.91-102, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YAMAN S., KORAY Ö., ALTUNÇEKİÇ A.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.341-354, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORU SORMA BECERİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

KORAY Ö., ALTUNÇEKİÇ A. , YAMAN S.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.17, ss.33-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Fen Deneylerinin Öğretimine Destek Amaçlı Mobil Uygulama Geliştirilmesi

ALTUNÇEKİÇ A. , BAHÇİVAN E.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

2017

2017

CLIPS Kullanarak Geliştirilen Bir Film Tavsiye Sistemi

Karakaya A., ŞAHİN İ. , CALP M. H. , ALTUNÇEKİÇ A.

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

2017

2017

TÜBİTAK –TEYDEB Proje Değerlendiren Bir Uzman Sistem

Şişman B., ŞAHİN İ. , CALP M. H. , ALTUNÇEKİÇ A.

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

2017

2017

Doktorlar İçin Hastalık Teşhisi Ve Tedavisinde Kullanılabilen Bir Uzman Sistem Uygulaması

arslan m. e. , ŞAHİN İ. , CALP M. H. , ALTUNÇEKİÇ A.

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

2017

2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T. , ALTUNÇEKİÇ A.

V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.199

2017

2017

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

ALTUNÇEKİÇ A. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , KUKUL V.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

2017

2017

Okuma Güçlüklerinin Tespiti veGiderilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Tasarımı

YILDIZ M. , ALTUNÇEKİÇ A.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2017, ss.178

2017

2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

ALTUNÇEKİÇ A. , YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.235-236

2016

2016

Pedagojik Formasyon Sertifika Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği

YILMAZ Y., ALTUNÇEKİÇ A. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

10. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, 16 - 18 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Erişilebilirlik ve Mobil Teknolojiler

ALTUNÇEKİÇ A.

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, Onur Zahal, Şehriban Koca, Kenan Baş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.301-315, 2020