Lect. PhD

ALPER ALTUNÇEKİÇ


Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Pr.

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Web destekli probleme dayalı öğrenme ortamlarının bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi örneği

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2003

2003

Postgraduate

Fen bilgisi öğretmen adaylarının piller ve elektroliz hücreleri konusundaki kavram yanılgıları

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Research Areas

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Lecturer PhD

Gazi University, Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

WEB TASARIMI

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Developing a distance education self-efficacy belief scale: A validity and reliability study

ALTUNÇEKİÇ A.

Participatory Educational Research, vol.9, no.1, pp.349-361, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2021

2021

Uzaktan Eğitim: Öğrenci, Öğretmen, Teknoloji, Kurum ve Pedagoji

ALTUNÇEKİÇ A.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.417-443, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

2010-2020 Yılları Arasında Mobil Öğrenme Çalışmalarının İçerik Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Altunçekiç A.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.3, pp.1087-1104, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

ALTUNÇEKİÇ A. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , KUKUL V.

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.33-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

ORTA ÖĞRETİM KADEMESİNDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KKTC ÖRNEĞİ

ALTUNÇEKİÇ A. , ERDEN A., AYTAÇ T.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.2, pp.761-782, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

AYTAÇ T., ALTUNÇEKİÇ A.

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.3, pp.867-884, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ALTUNÇEKİÇ A. , AKSU M. L.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, no.1, pp.239-250, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Web Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Ortamlarının Fen Öğretimi Dersi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Etkisi

Altunçekiç A.

Türkiye Sosyal AraştırmalarDergisi, vol.14, no.3, pp.161-174, 2010 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 5E ÖĞRETİM MODELİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BOZDOĞAN A. E. , ALTUNÇEKİÇ A.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.2, pp.579-590, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ

ALTUNÇEKİÇ A. , YAMAN S., KORAY Ö.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.13, no.1, pp.91-102, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2004

2004

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YAMAN S., KORAY Ö., ALTUNÇEKİÇ A.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.341-354, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORU SORMA BECERİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

KORAY Ö., ALTUNÇEKİÇ A. , YAMAN S.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.17, pp.33-39, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Future of Rapid Prototyping

GÖKÇE H. , ALTUNÇEKİÇ A.

Innovative Approaches in Additive Manufacturing Congress (IA4AM), Ankara, Turkey, 16 July 2021, pp.129-136

2021

2021

COVID-19 Pandemi Dönemi çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Güvenliği

YETİŞKEN İ. C. , ALTUNÇEKİÇ A.

International Symposium on Business, Economics & Education, Ankara, Turkey, 07 April 2021, pp.156 Sustainable Development

2018

2018

Fen Deneylerinin Öğretimine Destek Amaçlı Mobil Uygulama Geliştirilmesi

ALTUNÇEKİÇ A. , BAHÇİVAN E.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

2017

2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T. , ALTUNÇEKİÇ A.

V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.199

2017

2017

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

ALTUNÇEKİÇ A. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , KUKUL V.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

2017

2017

Okuma Güçlüklerinin Tespiti veGiderilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Tasarımı

YILDIZ M. , ALTUNÇEKİÇ A.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 May 2017, pp.178

2017

2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

ALTUNÇEKİÇ A. , YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.235-236

Books & Book Chapters

2021

2021

University Instructors’ Views on Distance Medical Education Activities

ALTUNÇEKİÇ A.

in: Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, Bozkurt Aras, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.284-300, 2021

2020

2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Erişilebilirlik ve Mobil Teknolojiler

ALTUNÇEKİÇ A.

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, Onur Zahal, Şehriban Koca, Kenan Baş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.301-315, 2020