Lect. PhD ALPER ALTUNÇEKİÇ


Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Pr.

Metrics

Publication

36

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Web destekli probleme dayalı öğrenme ortamlarının bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi örneği

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2003

2003

Postgraduate

Fen bilgisi öğretmen adaylarının piller ve elektroliz hücreleri konusundaki kavram yanılgıları

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Research Areas

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Lecturer PhD

Gazi University, Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Non Academic Experience

2010 - 2011

2010 - 2011

Uzman Dr

Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2009 - 2010

2009 - 2010

Uzman

Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2002 - 2009

2002 - 2009

Öğretim Görevlisi

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

WEB TASARIMI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Future of Rapid Prototyping

GÖKÇE H., ALTUNÇEKİÇ A.

Innovative Approaches in Additive Manufacturing Congress (IA4AM), Ankara, Turkey, 16 July 2021, pp.129-136

2021

2021

COVID-19 Pandemi Dönemi çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Güvenliği

YETİŞKEN İ. C., ALTUNÇEKİÇ A.

International Symposium on Business, Economics & Education, Ankara, Turkey, 07 April 2021, pp.156 Sustainable Development

2018

2018

Örnek Bir Mobil Öğrenme Ortam Tasarımı

ALTUNÇEKİÇ A.

lnternational Symposium on Contemporary Education and Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.1

2018

2018

Fen Deneylerinin Öğretimine Destek Amaçlı Mobil Uygulama Geliştirilmesi

ALTUNÇEKİÇ A., BAHÇİVAN E.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

2017

2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T., ALTUNÇEKİÇ A.

V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.199

2017

2017

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

ALTUNÇEKİÇ A., ÜSTÜNDAĞ M. T., KUKUL V.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

2017

2017

Okuma Güçlüklerinin Tespiti veGiderilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Tasarımı

YILDIZ M., ALTUNÇEKİÇ A.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 May 2017, pp.178

2017

2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

ALTUNÇEKİÇ A., YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.235-236

Books & Book Chapters

2022

2022

Tıp Eğitiminde ve Uygulamalarında Mobil Teknoloji Destekli Uzaktan Eğitim

ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM A., ALTUNÇEKİÇ A.

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler I , Atik Dilek, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.201-210, 2022

2021

2021

University Instructors’ Views on Distance Medical Education Activities

ALTUNÇEKİÇ A.

in: Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, Bozkurt Aras, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.284-300, 2021

2020

2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Erişilebilirlik ve Mobil Teknolojiler

ALTUNÇEKİÇ A.

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, Onur Zahal, Şehriban Koca, Kenan Baş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.301-315, 2020