Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2021 3. ulusal başkent disiplinlerarası bilimsel çalışmalar kongresi

    Katılımcı

    Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 922

h-indeksi (WOS): 13