Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Protective potential of curcumin or taurine on nephrotoxicity caused by bisphenol A

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.27, sa.19, ss.23994-24003, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatoprotective effects of curcumin and taurine against bisphenol A-induced liver injury in rats

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.26, sa.36, ss.37242-37253, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vitamin E and Sodium Selenite Against Mercuric Chloride-Induced Lung Toxicity in the Rats

BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY, cilt.58, sa.4, ss.587-594, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Dichlorvos-induced hepatotoxicity in rats and the protective effects of vitamins C and E

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.26, sa.3, ss.355-361, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Methyl parathion induced nephrotoxicity in male rats and protective role of vitamins C and E

PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, cilt.88, sa.2, ss.213-218, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Protective Role of Sodium Selenite and Vitamin EAgainst Rat Erythrocytes Induced by Mercury Chloride

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.1123-1129, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dichlorvos un ratların ince bağırsak dokusu üzerine etkisi ve vitamin C ve E nin koruyucu rolü

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.19, ss.47-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diazinonun Sıçan Hepatositleri Üzerine Etkisinin Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.15, ss.29-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

3. ULUSAL Baskent Disiplinlerarasi Bilimsel Calismalar Kongresi

METHOMYL’İN SEBEP OLDUĞU DALAKTOKSİSİTESİ ÜZERİNE KURKUMİN’İN KORUYUCU ETKİSİ, Türkiye, 14 Mart 2021

Preventive Effects of Curcumin and Taurine on Bisphenol A Induced Oxidative Stress in Brain of Rat.

ISEEP-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, 4 - 07 Ekim 2017

Protective Effect of Taurine and Curcumin on Bisphenol - A Induced SpleenToxicity.

ISEEP-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017

Hepatotoxicity of dichlorvos and protective role of vitamin C and E in male rats.

6th International Congress of Turkish Society of Toxicology. , Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Hayvan Deneyleri ve Çalışma Prensipleri

Biyolojik Bilimlerde Çalışma Metodları, Prof.Dr. Yusuf KALENDER, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.349-375, 2021