Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2021 The Natural Products Journal

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2021 Gazi University Journal of Science

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2021 Journal of Experimental Toxicology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2020 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2018 European Journal of Medicinal Plants

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 European Journal of Medicinal Plants

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 Renal Failure

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 European Journal of Nutrition & Food Safety

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2017 Food And Chemical Toxicology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2017 European Journal of Medicinal Plants

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2017 DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2017 FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2016 Nevsehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Haziran 2016 BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY

  SCI Kapsamındaki Dergi