Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Dichlorvos’xxun sıçanlarda hepatotoksik etkisi ve Vitamin C ve Vitamin E’xxnin koruyucu rolü

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Bacillus thuringiensis kurstaki’xxnin Thaumetopoea pityocampa (Lepideptera:Thaumetopoeidae) larvalarının Malpighi tüpü hücreleri üzerine etkisi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English