Araştırma Alanları

KİMYA, MULTİDİSİPLİNER

Kimya, Multidisipliner, kimya bilimlerine genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları içerir. Bu kategoride birçok kimya alanına uygun özel konu kimya kaynakları da yer almaktadır. Analitik, inorganik ve nükleer, organik, fiziksel veya polimer kimyaya öncelikli olarak odaklanan kaynaklar kendi kategorilerine yerleştirilir.

POLİMER BİLİMİ

Polimer Bilimi, doğal veya sentetik polimerlerin çalışması, üretimi ve teknolojisi ile ilgili tüm kaynakları içerir. Polimer malzemeler üzerindeki kaynaklar da bu kategoride ele alınmaktadır.

MALZEME BİLİMİ, BİYOMATERYAL

Materyal Bilimi, Biyomateryaller, onarımın veya fonksiyonların büyütülmesi için sentetik replasmanların geliştirilmesine yardımcı olmak için canlı dokunun fiziksel özelliklerini analiz eden kaynakları içerir. Bu kategorideki kaynaklar, tasarlanmış biyomalzemelerin in vitro ve in vivo olarak tıbbi implantlar, cihazlar ve sensörler gibi amaçlarla geliştirilmesi, denenmesi, performansı ve biyouyumluluğunu kapsamaktadır.

Mikrobiyoloji
Biyoloji ve Biyokimya
Kimya