Tezler

Dimetilformamit/su karışımlarının sodyum aljinat, sodyum aljinat/poli (vinil pirolidon) ve (N-vinil-2-pirolidon)-aşı-(sodyum aljinat) membranlar kullanılarak ayrılması

Doktora - 2005

Effects of aescin from aesculus hippocastanum extracts on microzomal lipid peroxidation

Yüksek Lisans - 2000

Screening for antioxidant activities of several madicinal plant extracts and their effects on glutathione-S- transferase activity

Doktora - 2005

Yönetilen Tezler

Gallik asit yüklü mikrokürelerin kolon kanseri üzerindeki etkileri

Ketorolak trometaminin karboksimetil selüloz/poli(vinil alkol) mikrokürelerden kontrollü salımı

Yüksek Lisans - 2014

Biyouyumlu polimer mikroküre sistemlerden ketorolak trometamin'in kontrollü salımı

Yüksek Lisans - 2019

Teofilinin poli(vinil alkol)/karboksimetil selüloz mikrokürelerden kontrollü salım

Yüksek Lisans - 2019

(-) - epikatekin mikroküre üretimi ve kontrollü salımı