Projeler

Biyouyumlu polimerler kullanılarak antibakteriyel yara örtü malzemelerinin hazırlanması ve in-vitro salımı

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2018 - 2019

GALLİK ASİT YÜKLÜ SODYUM ALJİNAT MİKROKÜRELERİNİN KOLON KANSERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

MUPİROSİN İÇEREN YARA ÖRTÜ MALZEMESİNİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE MUPİROSİNİN’ İN KONTROLLÜ SALIMI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

Astım tedavisinde kullanılabilecek biyouyumlu polimerik mikrokürelerin hazırlanarak karakterize edilmesi ve ilaç salımında kullanılması.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

Astım tedavisinde kullanılabilecek biyouyumlu polimerik mikrokürelerin hazırlanarak karakterize edilmesi ve ilaç salımında kullanılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

SALİCORNİA FREİTAGİİ YAPRAK YURDAKULOL VE S PERENNANS WİLLD TÜRLERİNİN BESİN DEĞERLERİNİN VE ALTERNATİF SEBZE OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2013 - 2016

Ketorolak Terometaminin Karboksi Metil Selüloz/Poli (vinil alkol) Mikrokürelerden Kontrollü Salımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2014

Karboksi metil selüloz mikrokürelerden kontrollü ilaç salımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2012

Naproksen Sodyum'un polimerik mikrokürelerden kontrollü salımı.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2011

Huperzin'in Sodyum Aljinat Mikrokürelerden Kontrollü Salımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2011