Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stem Cells for the Oromaxillofacial Area: Could they be a promising source for regeneration in dentistry?

CELL BIOLOGY AND TRANSLATIONAL MEDICINE, VOL 5, STEM CELLS: TRANSLATIONAL SCIENCE TO THERAPY, cilt.1144, ss.101-121, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Information given by multimedia: influence on anxiety about extraction of impacted wisdom teeth

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.54, sa.6, ss.652-657, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Bone Graft Harvesting Techniques From Anterior Ilium

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.25, sa.4, ss.1418-1421, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

J-Bone Graft for the Reconstruction of the Jaws

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.25, sa.4, ss.1468-1469, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Suspected Case of Malignant Hyperthermia After Tooth Extraction: Case Report

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.69, sa.5, ss.1331-1334, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Osteotomy assisted maxillary posterior impaction with miniplate anchorage

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.78, sa.4, ss.737-744, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

sagittal split osteotomisinde kötü kırık oluşumunun önlenmesi

Türkiye klinikleri, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Excision of recurrent synovial sarcoma of the infratemporal fossa

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, cilt.26, sa.5, ss.293-299, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Familial florid osseous dysplasia a report with review of the literature

BMJ Case Reports, ss.2015214162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Our Sedation Experience on Mentally Retarded Patients

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, sa.4, ss.423-427, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ortognatik cerrahi sonrası postoperatif hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, cilt.32, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of Acetaminofen versus lornoxicom administration on oxidative stress in rat hepatic and renal tissue

Medical Science and Discovery, cilt.2, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of acetaminofen versus lornoxicam admistration on oxidative stress in rat hepatic and renal tissues

Medical Science and Discovery, cilt.2, sa.4, ss.244-253, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental sedation by anesthesiologist or dentists A view from Turkey

Medical Science and Discovery, cilt.2, sa.3, ss.211-214, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Evaluation of Phobic or Handicapped Patient s Sedation Techniques for Dental Treatment

Annual Research & Review in Biology, cilt.4, sa.10, ss.1551-1560, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CORNELİA DE LANGE SENDROMU VE SEDASYON

arud, cilt.22, sa.2, ss.110-112, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral mukozanın reaktif hiperplazileri Olgu serisi

ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstrüktif Uyku Apnesinde Tedavi Seçenekleri ve Ağız İçi Uygulamalar

Journal of Clinical Sciences, cilt.2, sa.4, ss.263-270, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odontojenik Mikzoma Bir Olgu

GÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.49-52, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PARTIAL MANDIBULECTOMY AND RECONSTRUCTION WITH MODIFIED APRONINCISION: A CASE REPORT

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ (TAOMS) 26.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİNDE PİEZOELEKTRİK CERRAHİ UYGULAMALARI

GREATIST 2018ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİKONGRE ve FUARI, 26 - 28 Ekim 2018

Surgical importance of the infratemporal fossa

25.Uluslararası TAOMS Kongresi, 13 - 17 Mayıs 2018

Mandibulanın Brown tümörü:Vaka raporu.

25.Uluslararası TAOMS Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Mandibulada Epidermoid Kist: Nadir Görülen Bir Vaka Raporu ve 10 Yıllık Takibi

25. TAOMS Uluslararası Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, ss.419

İmplantolojide maksiller sinuse açık yaklaşımlar

23. Arnavutluk diş hekimliği kongresi, 17 - 19 Kasım 2017

Lefort I cerrahisinde, piriform ligament manipülasyonu

24. TAOMS ULUSLARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 23 - 27 Mayıs 2017

Approaches to maxillary sinus in dental implantology

Conference with International Participation“Kosovar Days of Dentistry”07-09 December, 2016, 7 - 09 Aralık 2016

alloplastic reconstructıon of bilateral type ıv tmj ankylosis with biomet stock tmj systems

23 rd congress of the european association for craniomaxillofacial surgery, 13 - 16 Eylül 2016

Alloplastic reconstruction of bilateral type IV TMJ ankylosis with Zimmer-Biomet Stock TMJ systems

23rd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Londrina, Brezilya, 13 - 16 Eylül 2016

mmediate Implant Placement and Papillary Regeneration in a Periapical Infected Socket in the Esthetic Zone

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Aloplastic reconstruction of the TM region

Uluslar arası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

Multidisciplinary Management of an Adult Patient with Bilateral Cleft Lip and Palate A Case Report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Osteoma of the Mandibular Condyle A Rare Case Report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Coronal split osteotomy of the mandible A modified visor osteotomy technique

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Unicystic ameloblastoma a case report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

J bone graft for the reconstruction of jaws

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

The Temporalis Myofascial Flap For Reconstruction of a Hemimaxillectomy Defect A Case Report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Determinants of treatment at parasymphysis fracture with unilateral condyle fracture a case report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Biomechanical analysis of titanium plates and screws in mandibular angle fractures and sagittal split ramus osteotomies

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Finite Element Analysis in Orthognathic Surgery

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Unikistik Ameloblastoma Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bijlimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

Unilateral kondil kırıg ı ile birlikte go ru len parasimfiz kırıg ında tedavinin belirleyicileri bir olgu raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 23th International Scientic Congress, 26 - 30 Mayıs 2016

Mandibulada koronal split korpus osteotomi-Modifiye Visor osteotomi tekniği

23.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016

Mandibular kondilde osteoma-Nadir görülen bir vaka raporu

23.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016

Çenelerin rekonstrüksiyonunda J kemik grefti

23.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016

Ortognatik cerrahide sonlu elemanlar analizi

23.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016

Maksillofasiyal cerrahi yapılan iki hastada kullanılan modifiye submental entübasyon yaklaşımı

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2015)., Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklı Bir Hastanın Sekonder Greftleme Sonrası Ortodontik Tedavisi

Dudak Damak Yarıkları Derneği 2. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015

Prospective evaluation of quality of life in orthognathic surgerypatients

22nd International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, 27 - 30 Ekim 2015, cilt.44, ss.31

Surgical strategies for osseous TMJ hypomobility disorders in adults

22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Melbourne, Avustralya, 27 - 30 Ekim 2015, cilt.44, ss.30-31

Osseous TMJ mobility disorders in adults

22.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2015

7 Yaşındaki Dudak Damak Yarığı Hastasında Gorlin Goltz Sendromu Nadir Bir Vaka Raporu

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Uluslararasi Bilimsel Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Hamular Process Bursitis A Rare Case Report with Cone Beam Computed Tomography Findings

Türk Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi”, 17 - 19 Nisan 2015

Important tool that directly affects the facial harmony : Osseos genioplasties

22th Congress of the European Association of Cranio-Maxillofacial Surgery, Prag, Çek Cumhuriyeti, 23 - 26 Eylül 2014

Cornelia de Lange Sendromu Ve Sedasyon Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2012

The evaluation of effects of lornoxicam on blood flow and erythrocythe deformability in comparison with paracetamol in rats

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy, Euroanaesthesia 2011, Amsterdam, The Nederlands, 11-14 June 2011, 11 - 14 Haziran 2011

Use of double layered autogenous symphyseal and xenograft packed with collagen membrane in reconstruction of alveolar cleft : Report of a technique

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (HIATOMS) in conjunction with the 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010

Pleomorfic Adenoma in the Different Localizations:Two Case Reports

THE 1ST SCIENTIFIC CONGRESS OF HITAOMS IN CONJUCTION WITH THE 17TH SCIENTIFIC CONGRESS OF TAOMS, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010

Inverted L osteotomy for releasing bilateral TMJ ankylosis: Report of a technique

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (HIATOMS) in conjunction with The 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010

Retrospective evaluation of phobic or handicapped patient s sedation techniques for dental treatment

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (HIATOMS) in conjunction with The 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010

Retrospective evaluation of phobic or handicapped patient’s sedation tecniques for dental treatment

The 1st Scientific Congress of HITAOMS in conjunction with The 17th Scientific Congress of TAOMS, İstanbul, Türkiye, 14-17 October 2010, 14 - 17 Ekim 2010

Mandibulada Epidermoid Kist: Nadir Görülen Bir Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi-TAOMS 2007, Antalya, Türkiye, 31 - 04 Mayıs 2007, ss.103

Üst Çenede Ossifying Fibroma: Bir Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi-TAOMS 2007, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007, ss.107

Sert Damakta Travmaya Bağlı Perforasyon: Bir Vaka Raporu

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007, ss.107

Kitap & Kitap Bölümleri

DUS Ağız Diş Çene Cerrahisi

Tusem Tıbbi Yayıncılık, 2016