Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessing risks and threats with layered approach to Internet of Things security

MEASUREMENT & CONTROL, cilt.52, ss.338-353, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED WEB APPLICATION FIREWALL MODEL

NEURAL NETWORK WORLD, cilt.29, sa.4, ss.189-206, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design and implementation of a web-based intrusion prevention system: a new hybrid model

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.31, sa.3, ss.646-655, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Adaptation of Gray Wolf Optimizer to Data Clustering

Politeknik Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Literature Review of Deep Learning Research Areas

Gazi Journal of Engineering Sciences, cilt.5, sa.3, ss.188-215, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Support Vector Machine Based Spam SMS Detection

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.3, ss.779-784, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Assessment of physics teachers attitudes towards internet use in terms of some variables

World Journal on EducationalTechnology, cilt.4, sa.1, ss.43-55, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A research on students information security awareness

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, cilt.2, sa.3, ss.61-70, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Journal of Polytechnic, cilt.12, sa.2, ss.85-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Human Recognition Based on Artificial Neural Network by Gait Pattern

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE ENGINEERING AND HIGH TECH DEVICE APPLICATIONS, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2020

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DESIGN FOR AN AXIAL FLUX PERMANENT MAGNET GENERATOR

8. European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ağustos 2020

Artifıcial Neural Network Design For An Axıal Flux Permanent Magnet Generator

8. European Conference no Renewable Energy Systems, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ağustos 2020

Implementation of Blockchain Based Distributed Web Attack Detection Application

UBMYK 2019: I. International Informatics and Software Engineering Conference, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2019, ss.16-21

Danışman Eğitimine Yönelik Kullanıcı Etkileşimli Video Açıklama Aracı Geliştirilmesi

13th International Computer and Instructional Technology Symposium (ICITS 2019), Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.680-687

Türkçe İçin Derin Öğrenme Tabanlı Doğal Dil İşleme ModeliGeliştirilmesi

13th International Computer and Instructional Technology Symposium (ICITS 2019), Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.671-679

Performance Comparison of Convolutional Neural Network Models on GPU

13th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Baku, Azerbaycan, 23 - 25 Ekim 2019, ss.164-167 identifier identifier

Development Of Mobile Learning Platform For Caregivers Of Children With Cerebral Palsy

EDUCCON – Educcon Education Conference- Education 4.0 Studies, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.30

Eğitimde Veri Madenciliği ve Uygulamaları

Educcon 2018 Education Conference, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.52-60

Spam E-Mail Detection Based On Machine Learning

Conference: 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Convolutional Neural Network Based Offline Signature Verification Application

International Congress on Big Data, Deep Learning and Fighting Cyber Terrorism (IBIGDELFT), Ankara, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2018, ss.30-34 identifier

Anlamsal Web Arama Motoru Geliştirllmesi

1st International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Development of Web Application Firewall Interface WAFI

International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’Rome), ROMA, İtalya, 23 - 25 Kasım 2016

Development of a Hybrid Web Application Firewall to Prevent Web Based Attacks

8th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Astana, Kazakistan, 15 - 17 Ekim 2014, ss.51-54 identifier identifier

Veri madenciliği süreçleri ve açık kaynak kodlu veri madenciliği araçları

Akademik Bilişim, 2011, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2011, cilt.11, ss.2-4

A descriptive study about internet use attitudes of physics teachers

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.3758-3762 identifier identifier

Implementation of a Web Content Management System for the Students Club Works

Proceedings of 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.57-63

An Application for Computer Aided Design of Card Stunt Systems

Proceedings of 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.282-288

Kitap & Kitap Bölümleri

SIZMA TESTLERİ

Siber Güvenlik ve Savunma Problemler ve Çözümler 2, Şeref Sağıroğlu, Mustafa Şenol, Editör, Grafiker Yayınlar, Ankara, ss.437-456, 2019