Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cyclic imines in shellfish and ascidians in the northern Adriatic Sea

FOOD ADDITIVES & CONTAMINANTS PART B-SURVEILLANCE, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuroprotective Potential of the Tubers of Corydalis triternata Zucc. Growing in Turkey

JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, cilt.42, sa.4, ss.515-524, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Anticholinesterase Activity of the Tubers of Corydalis triternata Zucc. Growing in Turkey,

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences- (EurasianBioChem 2019), Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019