Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Birinci Dünya Savaşı'nda Salgın Hastalıklar ve Bu Durumun Eğitim Öğretime Yansımaları (basım aşamasında)

Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk ¬İngiliz Penceresi), Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2016

Macaristan ve Osmanlı Devleti Arasında Bir İhtidâ Teşebbüsü: Emma Prendel Meselesi

Osmanlı - Macaristan - Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Budapest, Hungary, 23 November 2017 - 27 November 2016

Mustafa Şekip (Tunç) ve Mustafa Satı Bey Arasında "Zeka" Üzerine Bir Tartışma

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

Yeni Mektep” Dergisini Çıkaran Üsküp Darülmuallimîn-i Rüşdîsi Özelinde Darülmuallimînlerin Osmanlı Modernleşmesindeki Rolü

Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Dördüncü Milletlerarası Kongre Tebliğleri, ÜSKÜP, Macedonia, 13 - 16 October 2010, pp.239-263

Ethem Nejad’ın “Yeni Fikir” Dergisi’ndeki Yazılarının Balkanlardaki Türkçülük Hareketlerindeki Rolü

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, ÜSKÜP-MANASTIR, Macedonia, 17 - 22 November 2011, pp.1495-1518

Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti’ndeki Eğitim Öğretime Etkileri

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, İzmir, Turkey, 16 - 18 May 2011, pp.481-495

Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri ve Rüşdiye Mektepleri

Nizâm-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2012

Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerine Ait Hatıra Kitaplarında Mekân Olarak Askerî Rüşdiyeler

Tarih ve Mekân / Zaman Bağlamında Türk Edebiyatı”, XX. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Bilecik, Turkey, 25 - 27 April 2011, pp.103-112

İlköğretimde Demokrasi Eğitimine Eleştirel Bakış

Uluslararası Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Kongresi – “21. Yüzyılın Başında İnsan, Toplum, Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim, Bursa, Turkey, 8 - 11 October 2009

Books & Book Chapters

Zor Yılların Başlaması

in: Osmanlı Tarihi El Kitabı, Gündüz, Tufan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.279-364, 2017