Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship Between Ocular Protrusion and Craniofacial Structures

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.30, sa.4, ss.1109-1112, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Family Functions and Life Quality of Parents of Children With Cleft Lip and Palate

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.29, sa.6, ss.1614-1618, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Importance of the Condition of the Donor Teeth and Jaws During Allogeneic Face Transplantation

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.26, sa.4, ss.1338-1341, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the Nose Profile After Maxillary Advancement With Impaction Surgeries

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.22, sa.6, ss.2072-2079, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between craniofacial structures and the nose in Anatolian Turkish adults: A cephalometric evaluation

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.130, sa.2, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Orthognathic treatment of facial asymmetry due to temporomandibular joint ankylosis

ARCHIVES OF PLASTIC SURGERY-APS, cilt.45, sa.1, ss.74-79, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the Effects of Maxillary Expansion on Nasopharyngeal Area

World Journal of Orthodontics, cilt.3, sa.3, ss.211-216, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MODİFİYE 3D BİMETRİK MAKSİLLAR DİSTALİZASYON ARKI İLE MOLAR DİSTALİZASYONU

Turkish Journal of Orthodontics, cilt.9, sa.2, ss.229-235, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Damak /- Dudak Yarıklı Hastaların Demografik Özelliklerinin İncelenmesi

Dudak damak yarıkları derneği 4. uluslararası kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Analysis Of Cleft Lip And Palate Patients Data

13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies, 8 Kasım - 11 Şubat 2017

The Effects of Nasoalveolar Molding (NAM) Device in Alveolar and Palatal Cleft Deformities

13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies, 8 - 11 Şubat 2017

The Evaluation Of Family Functions Of Families With Children Who Have Cleft Lip And Palate

13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies, 8 - 11 Şubat 2017

Discrepancy in Lower Arch Perimeter in Cleft Lip and Palate Patient

13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies, 8 - 11 Şubat 2017

Alveolar ve damak yarığı Deformitelerinde Nazoalveolar şekillendirme NAM aparatının etkileri

Türk plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Bilateral dudak ve alveol yarıklı bir olguda preoperatif sabit ekspansiyon apareyi uygulaması

1. Uluslararası Damak Dudak Yarıkları Derneği Kongresi, Avanos Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

3 D bimetrik maksiler distalizasyon arkının etkileri

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi,Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2001