Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Bilimsel tartışma (argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Lise 2. sınıf öğrencilerinin radyoaktivite ve çekirdek tepkimeleri konusundaki başarılarına ve kavramsal algılamalarına yapılandırmacı yaklaşımın etkisi ve öğrencilerin bu konu hakkındaki yanlış kavramlarının tespiti

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Yl) (Tezli)