Education Information

Education Information

 • 1988 - 1994 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1985 - 1988 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Akşemseddin’xxin eserlerinin dini-tasavvufi açıdan tahlili

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı (Dr)

 • 1988 Postgraduate

  Lali-zade Abdülbaki Efendi’xxnin Menakıb-ı Melamiyye-i Bayramiyyesi (inceleme-metin)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı (Yl) (Tezli)