Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1994 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı (Dr), Türkiye

 • 1985 - 1988 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1979 - 1983 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1994 Doktora

  Akşemseddin’xxin eserlerinin dini-tasavvufi açıdan tahlili

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı (Dr)

 • 1988 Yüksek Lisans

  Lali-zade Abdülbaki Efendi’xxnin Menakıb-ı Melamiyye-i Bayramiyyesi (inceleme-metin)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı (Yl) (Tezli)