Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IDEAL PEOPLE AND THEIR CHARACTERISTICSIN KUTADGU BILIG

TURKOLOGİYA, sa.1, ss.87-94, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABINDAKİ METİNLERE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.13-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dede Korkut ta Baba Oğul ve Baba Oğul İlişkisi

Türk Dünyası İncelemeleri, cilt.16, ss.55-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmed yesevi Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli de İnsan Anlayışı

Türk Kültürü ve Hac ı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sa.47, ss.43-49, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bababy Batır

Milli Folklor, sa.56, ss.179-182, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hacı Bektaş Velayetnamesinde Ejderha Motifi

Hacı Bektaş Veli, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akşemseddin in İki Yeni Şiiri

Türk Kültürü Araştırmaları, ss.389-393, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

IDEAL PEOPLE AND THEIR CHARACTERISTICS IN KUTADGU BILIG

International Conference on "Kutadgu Biligi The Great Moniment of Word Turkıc Stuadies Topical Problem of is Study, Taşkent, Özbekistan, 27 Kasım 2020

KUTADGU BİLİG’DE SOSYAL DEĞERLER BAĞLAMINDA TEMELKARŞITLIKLAR: İYİ-KÖTÜ

XIV. ULUSLARARASI BÜYÜKTÜRK DİLİ KURULTAYIBİLDİRİLERİ KİTABI, Baku, Azerbaycan, 26 - 27 Eylül 2019

Gelin-Kaynana anileri: Mizahi Unsurlar ve Gülme Teorileri

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, cilt.155

KUTADGU BİLİG’DE ŞİKÂYET

YAZILIŞININ 950. YILI ANISINAULUSLARARASIKUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

Kutadgu Bilig’de Tören Yemekleri

5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.429-434

MASALLARDA ANLATICI TİPOLOJİSİ

8. MİLLETLERARASITÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ-TÜRK HALK EDEBİYATI, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2011, cilt.2, ss.239

Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Sözün Değeri

Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sempozyumu, 3 - 05 Nisan 2019, ss.293-298

Sözlü Gelenekten Elektronik Ortama Halk Hikâyelerinde Anlatıcı Tipolojisi

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü KongresiTürk Halk Edebiyatı, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2017

ORTA DÖNEM TÜRK DESTANLARINDA KADIN: BATTALNÂME ÖRNEĞİ

2 Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 7 - 08 Aralık 2018, ss.1007-1020

Hıfzı’nın Şiirlerinde Değerler

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZIULUSLARARASI SEMPOZYUMUBİLDİRİLER, 7 - 09 Nisan 2018, ss.79-86

Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Dili-Dilin Hikmeti

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25 - 28 Eylül 2018

AHMED YESEVÎ HİKMETLERİNDE BİLGİ VEBİLGİNİN KAYNAKLARI

IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU, 18 - 20 Ekim 2018

YunusEmre’nin Şiirleride sosyal Ahlak ve Eleştiri

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 21 Ekim 2018, ss.85-93

Köroğlu

VII. Köroğlu Sempozyumu, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2018

Tük Dili ve Edebiyatı Derslerinde Materyal Kulanımıında Öğretmen Algısı

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 8 - 10 Kasım 2018

Orta Dönem Türk Destanlarında Kadın: Battalnâme Örneği.

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi., Türkiye, 27 - 25 Kasım 2018

Kutadgu Bilig’de Tasavvufî Unsurar ve Sonraki Döneme Aktarılması

Orhundan Anadoluya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 1 - 07 Haziran 2018, ss.1598-1611

Afyonkarahisar’da İdealist Bir Öğretmen: Eflatun Cem Güney ve Taşpınar Yazıları

III: Uluslaraarası Afyonkarahisar Çalışmaları Sempozyumu, 5 - 07 Nisan 2018, ss.53

Gelenekselden Modernizeye Halk Hikayeleri ve Dil Değişimi

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Bükreş, Romanya, 25 - 28 Eylül 2017, ss.372-378

Kazakistan Sahası Halk Hikayelerinde kadın Tipolojisi

Uluslararası Eğitim bilimleri ve Sosyal biilimler Sempozyumu, 3 - 05 Kasım 2017, ss.622

Yunus Emre’de Anasır-ı Erbaa-Toprak Anlayışı

Halk Kültüründe Toprak Uluslararasa Sempozyumu, 13 - 15 Ekim 2017, ss.16

Mahtum Kulu Düşüncesinde Türtklük

1ULUSLARARASI TÜRKMEN ŞAİRİMAHTUMKULU FİRAKİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 19 Mart 2017, ss.1

Dede Korkut Kitabında Sadakat

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12 - 14 Mayıs 2017

Dede Korkut Kitabında And-Tire, Yemin ve söz Verme

Ağa Musa Axundov ve Azirbaycan Filologiyası Beynelhalk Elmi Konfrensın, Baku, Azerbaycan, 24 - 25 Nisan 2017, ss.23-27

Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Materyal ODestekli Öğretimin Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 Nisan 2017, ss.18

Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarında Yer Alan metinlerde İdeal İnsan Anlayışı

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.17

Dede Korkut Kitabı’nda Ant Yemin Ve Söz Verme

Akademik Ağa Musa Axundov ve Azerbaycan Filologiyası Beynelxalk Elmi Konferansın Materialları, Baku, Azerbaycan, 24 Nisan 2017, ss.23-27

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri8de Materyal Destekli Öğretimin Başarısı ve kalıcılığa Etkisi

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu, 17 Nisan 2017 - 17 Nisan 2018

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Materyal Kullanımının Etkili ve kalıcı Öğrenmede Rolü

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Macaristan, 26 - 27 Eylül 2016, ss.50-586

Akşemeseddin in İnsan İdrak ve Hakikat Anlayışı

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.253-263

Köroğlu ile Ayvaz İki Yiğit Can Yoldaşı

VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2016

Ahmed Yesevi nin İdeal İnsan Anlayışı

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Sempozyumu, 26 - 28 Eylül 2016

DEDE KORKUT KİTABI NDA AİLE BİREYLERİ VE SORUMLULUKLARI

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016

Mahtumkulu Düşüncesinde Türklük

Uluslararası Türkmen Şairi Mahtumkulu Firaki Sempozyumu, 19 Mart 2015, ss.82-88

Mahdumkulu Düşüncesinde Türklük

Uluslararası Mahdumkulı Firaki Sempozyumu, 01 Mayıs 2015

Türk Rus Savaşı ve Azerbaycan Türkiye Ortak Kahramanı Mihrali Bey 1844 1906

Azerbaycanşunaslığın Aktüal Problemleri VI. Beynelhalk Elmi Konferansı, Baku, Azerbaycan, 5 - 07 Mayıs 2015, ss.239-243

Âşık Tarzı Türk Şiirinde Kadın Tasavvuru

Halk Kültüründe Kadın Uluslaraarası Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 15 - 17 Mart 2015

Türk Masallarında Satıcı Tipi

Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumud, Şanlıurfa, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2012, ss.78-87

İrfan,. İnsan ve Toplumsal Değerler bağlamında Akşemseddin

Türk Dünyası Bilmgeler Zirvesi:Gönül Sultanları Buluşması, 26 - 28 Mayıs 2014

Mizah ve Türkü

Kültürümüzde türkü sempozyumu Bildirileri, 22 - 25 Ekim 2011

Dede Korkut Hikayeleride Karakterler ve Değer Öğretimi

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Kıbrıs (Kktc), 25 - 28 Ekim 2010, ss.323-332

Türk masallarında Gülme ve Mizah Unsurları

I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 11 - 13 Mayıs 2010

Ömer Hulusi (1840-1910) Hayatı ve Eserleri

Osmanlı dönemi Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2007

Fıkraların Toplumsal İşlevi ve basın Örnekleri

Ulusulararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı kurultayı, İçel, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2000, ss.733-743

Ahilikte Eğitim ve Amaçları

II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 13 - 15 Ekim 1999

Dirsehan Oğlu Boğaç Han Hikayesi nde Töre

IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, 5 - 06 Kasım 1998

Tük Edebiyatında Münüzara vce Âşık Şenlik’xxin Münazaraları

Âşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 1997

Mehmet Tevfik ve Hazine i Letaif

Fikri ve Felsefi Yönleriyle Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Konya, Türkiye, 11 Temmuz 1990

Kitap & Kitap Bölümleri

DEDE KORKUT KİTABI‟NDA SADÂKAT VE İHANET

PROF. DR. VAHİT TÜRKARMAĞANI, , Editör, KESİT, ss.1031-1038, 2020

Kemal Mualim Olmasaydı Ne Olardı?-Türk Halk Hikayelerinde Kadın Tipolojisi

Mitolojinin Elçisi Kemal Abdula Armağanı, Ahmet Bican Ercilasun, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.195-202, 2020

Yunus Emre’xxnin Anasır-ı Erba-Toprak-Anlayışı

Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Erhan Çapraz vd, Editör, Kömen, Konya, ss.165-170, 2020

Kemal Muallim Olmasaydı Ne Olardı?-Türk Halpk Hikayelerinde Kadın Tipolojisi

Mitolojinin Elçisi Kamal Abdulla Armağanı, A.Bican ERCİLASUN, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.195-202, 2020

Geçiş Dönemi Eserlerinde Türk Ailesi ve Değerler:Dede Korkut Kitabı Örneği

Altay Toplulukları Aile ve Aile Değerleri, İ.Şahin, F.Solak, G. Ercilasun, Editör, TDBB, İstanbul, ss.365376, 2019

Kazakistan Sahası Halk Hikalyelerinde Kadın Tipolojisi

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, , Editör, KÖMEN, ss.423-428, 2019

Dede Korkut Kitabında Aile Bireyleri ve sorumlulukları

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, K. Deniz-Y. Doğan-B.Uysal-M. Altunbay, Editör, Akçağ, ss.156-172, 2018

Nevruzun Edebiyata yansıması:Türkiye ve Türkmenistan Örneği

Kaygusuzun Bilge torunu Abdurrahman Güzel e Armağan, , Editör, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, ss.411-415, 2016

Türk Edebiyatı Öğretiminde Araç-Gereç ve Kullanımları

Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, İsmet ÇETİN, Editör, NOBEL, Ankara, ss.289-315, 2015

Ruhsal (Bütüncül) Zeka ve Edebiyat Eğitimi (Doktora tezinden üretilmiştir.)

Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Çetin, İsmet, Editör, Nobel Dağıtım, Ankara, ss.89-106, 2015

Mizah ve Türkü

Prof Dr Erman Artun Armağanı, , Editör, Öz Baran Ofset, ss.547-563, 2015

Göç ve Türk Halk Türkülürine Yansıması

Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı, Bülent Gül, Editör, Öncü Kitap, ss.1-212, 2013

Türk Masallarında Gülme ve Mizahî Unsurlar

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanrı, Ekrem Arıkoğlu, Editör, AKÇAĞ, Ankara, ss.1-8, 2008

Meddah

Geleneksel Türk Tiyatrosu, , Editör, TKA Vakfı, ss.1-32, 1999

Ansiklopedide Bölümler

Bilirkişi Raporları