Education Information

Education Information

 • 1998 - 2001 Doctorate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Middle East Technical University, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Müzelerle ve tarihi mekanlarla tarih öğretimi: tarih öğretmenlerinin "müze eğitimi'ne" ilişkin görüşleri

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi

 • 1998 Postgraduate

  Tarih öğretimine bilimsel problem çözme yönteminin uygulanmasına yönelik bir model

 • 1997 Postgraduate

  The Transfer of telegraphy tecnology to the Ottoman Empire in the XIX. th century

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences