Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Flux cored arc welding on 30MnB5 steels used in agricultural mechanisation: microstructure evolutions and mechanical properties

Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences, vol.46, no.3, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Thermomechanical cyclic stability of porous NiTi shape memory alloy

MATERIALS RESEARCH BULLETIN, vol.95, pp.243-247, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of the Microstructural, Mechanical and Corrosion Properties of Grade A Ship Steel-Duplex Stainless Steel Composites Produced via Explosive Welding

METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, no.8, pp.3721-3733, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Joining of Titanium Pipes with Laser Welding Method and Characterization of the Welding Zone

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.24, no.1, pp.255-262, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Titanyum Boruların Lazer Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Kaynak Bölgesinin Karakterizasyonu

Journal of Politechnic, vol.24, no.1, pp.255-262, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Al 4,5 Cu Ön Karışımlı Tozların Alaşımlanmasına Isıl İşlemlerin Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Critical Welding Parameters on Tensile-Shear Properties of Friction Stir Spot Welded Polyethylene

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.20, no.4, pp.945-951, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Tozaltı Ark Kaynağı İle Birleştirilen Farklı Kalınlıktaki Grade A Gemi Saclarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

e-journal of New World Sci. Aca.Eng.Sci. (NWSA), vol.5, no.2, pp.348-357, 2010 (Other Refereed National Journals)

Joining of copper and steel plates by shielded metal arc and tig welding methods and investigation of their interface properties

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.20, no.2, pp.183-189, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tozaltı Ark Kaynağında Kaynak Tozunun Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. Dergisi, vol.11, no.11, pp.1-8, 2002 (Other Refereed National Journals)

Gri Dökme Demirin Ark Kaynağında Ön Tav Sıcaklığının Sertlik ve Mukavemetine Etkisi

G.Ü. fen Bilimleri Ens.Dergisi, vol.14, no.3, pp.877-882, 2001 (Other Refereed National Journals)

The effect of welding speed on the microstructure and penetration in arc welding Article Ark kaynaginda kaynak hizinin nufuziyete ve mikroyapiya etkisi

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.23, no.4, pp.251-259, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖRTÜLÜ ELEKTROT İLE ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA DARBEFREKANSININ KAYNAK METALİ MİKROYAPISINA ETKİSİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 7 - 10 October 2019, vol.2

Sepiyolitin Tozaltı Ark kaynağında Koruyucu Toz Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC’19, 21 - 23 June 2019

The Effect of Water Depth on Weld Quality in Underwater Shielded Metal Arc Welding

5th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’18), 26 - 28 October 2018, pp.67-78

AlMg3 Alaşımının lazer kaynağında kaynak hızının porozite oluşumuna etkisi

3.Uluslararası Malzeme Bilimi veTeknolojisi Konferansı’na(Kapadokya)(IMSTEC 2018), 17 - 19 September 2018, pp.580-583

FARKLI KAYNAK YÖNTEMİ İLE STELLITE 6 KAPLANAN YAPISAL ÇELİK MALZEMELERDE KOROZYON DİRENCİNİN İNCELENMESİ

International Science and Technology Conference (ISTEC-2017), BOSTON, United States Of America, 16 - 18 August 2017

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çelik ve AISI 430 Ferritik Paslanmaz Çelik Levhaların Patlama Kaynağında Patlayıcı Oranının Arayüzey Oluşumuna Etkisi

2nd International Conference on Material Scienceand Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), Nevşehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.16-20

An investigation into the weldabilty of grade 1 titanium material with TİGwelding method

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE'2016 ), 14 - 16 October 2016

AN INVESTIGATION INTO THE WELDABILITY OF GRADE 1 TITANIUM MATERIAL WITH TIG WELDING METHOD

2nd Internatınal conference on science, ecology and technology-2016, Barcelona, Spain, 14 - 16 September 2016

THERMOMECHANICAL CYCLIC STABILITY AND SHAPE MEMORY RESPONSE OF POROUSNiTi ALLOY

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), 6 - 08 April 2016

Microstructural evolution and weldability of AISI 4042 steel

International Conference on Materials Science and Engineering Applications, Xian, China, 15 - 16 January 2011, pp.1503-1504 identifier identifier

Patlamalı Kaynak Yöntemi ile Kompozit Levha Üretimi ve Arayüzey Özelliklerinin İncelenmesi

Kaynak Teknolojisi V. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 11 - 12 November 2005, pp.109-118

Alev spreyleme yöntemiyle kaplanan malzemelerdeki aşınma davranışlarının incelenmesi

1. uluslararası mesleki ve teknik eğitim teknolojileri kongresi, 5 - 07 September 2005, pp.1392-1399

Ergitmeli kaynak yöntemleri ile birleştirilen Hadde Toz metal Cu malzemede ITAB ın incelenmesi

2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 1999, pp.565-570

Books & Book Chapters