Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modified Sharma’s classification for gastric outlet obstruction beyond infantile hypertrophic pyloric stenosis; a paediatric gastroenterologist’s perspective

The 54th Annual Meeting of The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Copenhagen, Denmark, 22 - 25 June 2022, vol.74, pp.264

Gelişen fetuse en az yan etki: ama nasıl?

TARK 2019, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Erector spinae plan block in abdominal surgery:Pediatric case series

Özdemir Ç., Önder S. Emmez G., Işık B. Erector spinae plan block P099. Anesthesiology and Reanimation Specialists’Society Congress Balkan States Anestehesia Days, 3 - 06 April 2019

SÖZLÜ SUNUM OTURUM BAŞKANLIĞI

TARK 2018, 7 August - 11 November 2018

Postnatal neurocognitive and histopathological effects of the repeated ketamine exposure during fetal synaptogenesis phase in rat

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy, Euroanaesthesia 2018, Copenhagen, Denmark, 2-4 June 2018, 2 - 04 June 2018

BİR OLGU NEDENİYLE :MÜKERRER SUGAMMADEKS ROKÜRONYUM KULLANIMI

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 51.ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

Yaşlılarda diş çekiminin kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

51. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2017)., Turkey, 26 - 30 October 2017

Gebe ratlarda tekrarlayan ketamin anestezisinin fetüs santral sinir sistemi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

51. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2017)., Turkey, 26 - 30 October 2017

Stiff Person Sendromlu olguda anestezi yönetimi

51. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2017)., Turkey, 26 - 30 October 2017

Emergence agitation incidence and related factors in the general postoperative recovery room

European Society of Anaesthesiology Euroanaesthesia 2016, London-England. European Journal of Anaesthesiology, Cambridge University Pres, UK (2016)., 2 - 04 June 2016

Apert Sendromlu bir olguda anestezi deneyimimiz

TARK 2015, 02-06 Aralık, Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Emergence agitation or exited delirium

ESPA 2015 (The 7th European Congress on Paediatric Anaesthesia), İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2015

Peroperatif Masif Hemoptizi Olgusunda Anestezi Yönetimi

Türk Cumhuriyetleri Anestezi Günleri Transplantasyon Anestezisinde Güncel Gelişmeler, Baku, Azerbaijan, 19 April 2013

Rubinstein Taybi Sendromlu Olguda Derin Sedasyon Altında Diş Çekimi

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011

Dental Treatment of Patient with Rett Syndrome Under Sedation

An Annuel Conference, Boston16-19, September 2011 Boston USA, 16 - 19 September 2011

Efficacy of Pre-Emptive Lornoxicam on Postoperative Analgesia and Edema After Surgical Removal of Mandibular Third Molars

AAOMS 93rd Annual Meeting Scientific Sessions and Exhibition, PHILADELPHIA, United States Of America, 14 - 17 September 2011, vol.69, pp.53

The evaluation of effects of lornoxicam on blood flow and erythrocythe deformability in comparison with paracetamol in rats

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy, Euroanaesthesia 2011, Amsterdam, The Nederlands, 11-14 June 2011, 11 - 14 June 2011

Effect of dexmedetomidine on erythrocyte deformability during ischemia-reperfusion injury of liver in diabetic rats

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy, Euroanaesthesia 2011, Amsterdam, The Nederlands, 11-14 June 2011, 11 - 14 June 2011 Sustainable Development

Olgu sunumu: Senkop mu? epilepsi mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Turkey, 27 - 31 October 2010

Retrospective evaluation of phobic or handicapped patient’s sedation tecniques for dental treatment

The 1st Scientific Congress of HITAOMS in conjunction with The 17th Scientific Congress of TAOMS, İstanbul, Türkiye, 14-17 October 2010, 14 - 17 October 2010

Retrospective evaluation of phobic or handicapped patient s sedation techniques for dental treatment

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (HIATOMS) in conjunction with The 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2010

The comparison of the antiemetic effects of ondansetron and dexamathasone on middle ear surgery

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy, Euroanaesthesia 2006, Madrid,Spain, 3-6 June 2006, 3 - 06 June 2006

Middle ear pressure and postoperative nausea and vomiting in children undergoing adenotonsillectomy: desflurane plus N2O or remifentanil versus sevoflurane plus N2O or remifentanil

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy, Euroanaesthesia 2006, Madrid,Spain, 3-6 June 2006, 3 - 06 June 2006

Anestezi uygulanan ratlarda nikotinin derlenme üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Turkey, 23 - 27 November 2005

Genel anestetik ajan olan propofolün eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi

XXXI.Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 27-30 Eylül 2005, Turkey, 27 - 30 September 2005

Genel anestezi sırasında gelişen serebral hava embolisinin bispektral indeks (BIS) monitörizasyonu ile saptanması

XI. Kış Sempozyumu Yeni İlaçlar-Yeni Uygulamalar “Kanıta Dayalı Tartışma”, Uludağ, 24-27 Şubat 2005, Turkey, 24 - 27 February 2005

Lowe sendromlu olguda anestezik yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Turkey, 1 - 05 December 2004

Homosistinüride anestezik yaklaşım

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Sempozyumu. Travma ve Anestezi ARUD 2004, Ürgüp, 2-4 Nisan 2004, Turkey, 2 - 04 April 2004

Books & Book Chapters

Havayolu Yönetimi

in: Anesteziyoloji Akıl Notları, Işıl Özkoçak Turan, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.233-249, 2023

Yoğun Bakım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Bölüm 57

in: Morgan & Michael Klinik Anesteziyoloji, Berrin Işık, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.1333-1358, 2023

Anestezi Uygulaması

in: Morgan & Michael Klinik Anesteziyoloji, Berrin Işık, Editor, Cheneliere/Mcgraw-Hill, New York, pp.1-7, 2023

Pediatrik Anestezi

in: Morgan & Michael Klinik Anesteziyoloji, Berrin Işık, Editor, Cheneliere/Mcgraw-Hill, New York, pp.901-932, 2023

Çocuklarda Periferik Sinir Blokları

in: Rejyonal Anestezi Akıl Notları, Fatma Sarıcaoğlu, Derya Özkan, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.496-510, 2023

Postoperatif Bakım Ünitesi ve Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi ve Mekanik Ventilasyon

in: Morgan & Michael Klinik Anesteziyoloji, Berrin Işık, Editor, Cheneliere/Mcgraw-Hill, Ankara, pp.1359-1382, 2023

Özellikli Cerrahilerde Cerrahiye Göre Anestezi

in: Barash Klinik Anestezi, Berrin Işık Ömer Kurtipek, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1261-1486, 2020

Sedasyon Tarihçesi, Terminolojisi ve Sedasyon Yöntemleri

in: Anestezi Pratiğinde Sedasyon, Berrin Işık, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.3-20, 2019

Metrics

Publication

203

Citation (WoS)

463

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

559

H-Index (Scopus)

12

Citation (Scholar)

38

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Thesis Advisory

5

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals