Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Avrupa Komisyonu, Enerji Enstitüsü, Temiz Enerji Birimi

 • 2001 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

 • 2004 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Enea- Casaccia Araştıma Merkezi, İtalyan Ulusal Ajansı, Yeni Teknolojiler Ve Enerji

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans MM215E DİFFERENTİAL EQUATİONS

 • Lisans ME309 Heat Transfer

 • Lisans MM548 YAKIT PİLİ PRENSİPLERİ

 • Lisans ME102 Introduction to Engineering Programming

 • Lisans ME479 Process Heat Transfer

 • Yüksek Lisans MM548 YAKIT PİLİ PRENSİPLERİ

 • Lisans MM401 Isıl Çevre Mühendisliği

 • Lisans MM102 MÜHENDİSLİKTE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

 • Lisans ME108 Introduction to Mech. Engineering

 • Lisans MM313E INT. TO NUMERİCAL ANALYSİS